Ładowanie Wydarzenia

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA NIEPUBLICZNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W ŚWIETLE PRAWA BILANSOWEGO OBOWIĄZUJĄCEGO W POLSCE

15 XI 2018

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

1090 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

AZ fot

ALEKSANDRA MOTŁAWSKA

Partner Zarządzający, Członek Zarządu HLB M2 Sp. z o.o., biegły rewident

O szkoleniu

Warsztaty kierujemy do Specjalistów Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych:
a w szczególności do:
• Członków zarządów ds. finansowych
• Dyrektorów finansowych
• Głównych księgowych
• Kontrolerów finansowych
• Ekspertów ds. Rachunkowości

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

szkolenia

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

10.00 – 11.15 Przepisy związane z rachunkowości funduszy

• Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego i wpływ na rachunkowość funduszy

11.15 – 11.30 Przerwa na kawę

11.30 – 13.00 Wycena aktywów i zobowiązań i ujmowanie w sprawozdaniu na przykładzie konkretnych przypadków

• Bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto, rachunek przepływów pieniężnych
• Zestawienie lokat – wybrane wątpliwości
• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego – omówienie wątpliwych przypadków
• Dodatkowe wyjaśnienia i informacje – metoda prezentacji i ujawnienia na przykładach

13.00 – 13.45 Lunch

13.45 – 15.15 Rachunkowość w przypadku likwidacji funduszy – wątpliwości w zakresie sporządzanych sprawozdań na dzień otwarcia i zamknięcia likwidacji

15.15 – 15.30 Dyskusja i podsumowanie

15.30 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321