Ładowanie Wydarzenia

RODO w Administracji Publicznej - ostatnie chwile na wdrożenie i podsumowanie zmian

15 V 2018

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

990 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

AZ fot

Bogusława Pilc

Radca prawny, Dyrektor Departamentu Inspekcji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
AZ fot

Katarzyna Hildebrandt

Zastępca Dyrektora Departamentu Inspekcji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

O szkoleniu

Jesteśmy już po kilku edycjach szkoleń z zakresu Rozporządzenia UE RODO. Zdajemy sobie sprawię, że również i Państwo uczestniczyliście w niejednym spotkaniu poświęconemu tej tematyce. Zmiany okazały się być tak kontrowersyjne a pytań i wątpliwości ogrom.

Dlatego wychodząc na przeciw naszym Partnerom/Klientom chcielibyśmy po raz kolejny przed wejściem w życie przepisów spotkać się aby podsumować dotychczasową zdobytą wiedzę na temat RODO, ale również odpowiedzieć sobie na pytania:

• Na jakim etapie prac jesteśmy w naszej Instytucji?

• Czy zabezpieczyliśmy dobrze swoje dane i finanse?

• Czy dostatecznie przygotowaliśmy się do wejścia w życie Rozporządzenia UE?

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

• Pracowników administracji publicznej chcących poznać wpływ Rozporządzenia na przetwarzanie danych osobowych

• Wszystkich osób zaangażowanych w ochronę danych osobowych

• Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

• ABI

RODO 15 V 2018

szkolenia

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

10.00 – 11.15 Krajowy organ nadzorczy i wykonywanie jego kompetencji

• Uwarunkowania prawne zakresu kompetencji organu nadzorczego
• Niezależność organu – obecnie GIODO
• Mechanizm kompleksowej współpracy (one-stop-shop)
• Kategorie zadań
• Nowa ustawa o ochronie danych osobowych (projekt) – postępowania wobec podmiotów publicznych
• Zakres uprawnień kontrolnych u ADO publicznego
• Odpowiedzialność za naruszenie RODO (finansowa, administracyjna, dyscyplinarna, cywilna i karna)

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

11.15 – 12.30 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

• Identyfikacja danych podlegających ochronie (dane zwykłe, dane szczególnej kategorii)
• Czy niezbędna jest zgoda na wykorzystanie danych osobowych pracowników.
• Realizacja obowiązku prawnego.
• Realizacja umowy.
• Zadania realizowane dla dobra publicznego.
• Realizacja prawnie usprawiedliwionych celów.
• Ochrona żywotnych interesów podmiotów danych.

12.30 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.45 Uprawnienia osoby, których dane dotyczą wobec podmiotu publicznego jako ADO. Przykładowe nowe obowiązki organizacyjne i techniczne
• szersze obowiązki (ADO) w zakresie udostępnienia informacji o danych osobowych
• Czy należy dostosować systemy informatyczne, tak aby mogły na żądanie osoby, której dane dotyczą (m.in. usuwać całkowicie jej dane osobowe, przenosić dane do innego podmiotu, wygenerować plik z wszystkimi jej danymi osobowymi itd.)
• Stworzenie procedury udzielania odpowiedzi na zapytania osoby, której dane dotyczą w terminie miesiąca, zgodnie z zasadą przejrzystości).
• Czy organy publiczne są obowiązane stosować prawo do sprzeciwu
• Privacy by Design – prywatność w fazie projektowania
• Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych
• Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych.
• Zgłaszanie naruszeń ochrony danych organowi nadzorczemu (GIODO).
• Zawiadomienie podmiotów danych o naruszeniach ich danych osobowych
• Ocena skutków zastosowania określonych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa danych.
• Dokumentacja przetwarzania danych osobowych – w jakim zakresie musi być prowadzona przez podmioty publiczne

14.45 -15.00 Przerwa na kawę

15.00 -16.15 Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych (IOD)

• Czy w podmiocie publicznym musi być powołany IOD
• Nowe zadania- m.in. punkt kontaktowy dla podmiotu danych i organu nadzorczego.
• Wymóg kwalifikacyjny : wiedza, doświadczenie i odpowiednie umiejętności.
• Status niezależności w organizacji
• Współpraca z organem nadzorczym – czy jest to obowiązek
16.15 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów uczestnikom

KONTAKT

Zakres merytoryczny

pedzich_foto

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321