Ładowanie Wydarzenia

SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W URZĘDZIE (Z ELEMENTAMI ASERTYWNOŚCI) – JAK POROZUMIEWAĆ SIĘ, BY OSIĄGAĆ CELE SWOJE I ORGANIZACJI

25 II 2021

szkolenie online

szkolenie 1 dniowe

cena

490 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

E.Sałacka-Mańka_zdjęcie

EMILIA SAŁACKA - MAŃKA

Certyfikowany trener, psycholog, urzędnik służby cywilnej

O szkoleniu

GRUPA DOCELOWA

Pracownicy, członkowie zespołów i kadra kierownicza urzędów. Wszyscy, którzy są zainteresowani:

 • udoskonaleniem swojej codziennej komunikacji
 • mówieniem i słuchaniem, które pozwoli skuteczniej realizować swoje cele i zadania
 • przezwyciężeniem problemów i barier komunikacyjnych, by budować lepsze relacje w zespole i w całym urzędzie

 

CELE SZKOLENIA

Po szkoleniu będziesz potrafił/-a:

 • wymienić elementy udanej komunikacji i bariery komunikacyjne
 • wskazać praktyczne narzędzia skutecznej komunikacji
 • zwracać uwagę na elementy mowy ciała wspierające i utrudniające komunikację
 • opisać sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami
 • określić kluczowe elementy asertywnej postawy w komunikacji w urzędzie
 • wskazać, na czym polega skuteczna praca zespołowa

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • większa motywacja do zastosowania narzędzi  usprawniających komunikację
 • rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych
 • zbudowanie lepszych relacji zawodowych
 • większa skuteczność osiągania celów własnych i organizacji
 • wzmocnienie postawy asertywnej
 • usprawnienie współpracy w zespole
 • udoskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz reagowania w trudnych sytuacjach
SKUTECZNA KOMUNIKACJA URZĘDNIKA.png

szkolenia

09:30 Rozpoczęcie szkolenia

Efektywna komunikacja w pracy zawodowej:

 • komunikacja – dlaczego łatwa i trudna jednocześnie
 • składniki udanej komunikacji
 • bariery komunikacyjne
 • specyfika komunikacji w urzędzie

Jak słuchać i jak mówić, by budować relacje i osiągać swoje cele w administracji:

 • aktywne słuchanie – początek  udanej komunikacji
 • narzędzia, które możesz wykorzystać, by inni słuchali i rozumieli Ciebie

10:30 Przerwa na kawę

Mowa ciała jako ważny element komunikacji:

 • co mówi o Tobie i Twoich rozmówcach
 • jak świadomie z niej korzystać w różnych sytuacjach w urzędzie

Emocje w komunikacji:

 • dlaczego mamy z nimi tyle problemów
 • mówić o emocjach czy milczeć?
 • co zrobić z emocjami negatywnymi (złość, gniew, zakłopotanie)
 • wyrażanie emocji w trudnych sytuacjach w urzędzie

Asertywna postawa w urzędzie:

 • czym jest asertywność i dlaczego może nam pomóc w komunikacji
 • jak skutecznie odmawiać w sytuacjach zawodowych
 • nie tylko umiejętność mówienia NIE

13:00 Lunch

Jak komunikować się w zespole:

 • najczęstsze problemy komunikacji zespołowej
 • synergia w zespole  – hit czy mit?
 • style rozwiązywania konfliktów
 • co wykorzystać w urzędzie, by współpraca lepiej się układała

METODY

Szkolenie prowadzone jest przy wykorzystaniu aktywnych metod uczenia, takich jak: praca indywidualna, praca w małych grupach, analiza przypadków, dyskusje, omawianie przykładów, autodiagnoza, miniwykłady z omówieniem przykładów praktycznych, multimedia w postaci krótkich filmów.

15:30 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Zespół szkoleń

koordynator szkoleń
Tel. 791 404 321

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321