Ładowanie Wydarzenia

Śniadanie biznesowe dla Zakładów Ubezpieczeń - Najnowsze orzeczenia i zmiany przepisów dla Zakładów Ubezpieczeń

29 X 2019

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

590 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

zdjęcie poglądowe do dalszej obróbki
photo: Dariusz Iwanski
phone: 0048 601 362 305
www.iwanski.com.pl
foto.iwanski@yahoo.com
photo.iwanski@yahoo.com

Paweł Stykowski

Local Partner, kierujący departamentem PRAWA UBEZPIECZEŃ w DWF Poland
AZ fot

Marek Uściłowski

Radca prawny w zespole ds. Postępowań Sądowych, Generali Poland

O szkoleniu

Wspólnie z ekspertami branży ubezpieczeniowej organizować będziemy cykl śniadań biznesowych w szerokiej tematyce najważniejszych zmian dotykających Zakładów Ubezpieczeń.

Zaczynamy od najważniejszych zmian w KPC a niebawem przedstawimy kolejne tematy naszych śniadań. Spotkania w części legislacyjnej prowadzić będzie radca prawny Paweł Stykowski – nasz długoletni Partner, Wykładowca a kwestie praktyczne w zależności od tematyki Praktyk i tu zachęcamy Państwa do współpracy!

Zależy nam aby spotkania te miały na celu:
– Omówienie najważniejszych zmian w prawie
– Usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy
– Wymianę doświadczeń na podstawie innych Instytucji
Ubezpieczeniowych

sniadanie biznesowe

szkolenia

9.30 Poranna kawa i poczestunek

10.00-12.30

  • Przebieg procesu cywilnego wg nowych przepisów
  • Zmiany w postępowaniu dowodowym
  • Nowy sposób doręczania pism
  • Inne zmiany ważne na rozprawie

12.30 – 13.15 Lunch

13.15 – 15.30

  • Najnowsze orzeczenia dot. prawa ubezpieczeń w sprawach z OC ppm i nie tylko
  • Orzecznictwo TSUE, SN i TK dot. świadczenia wyrównawczego dla agentów

15.30 Zakonczenie spotkania

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321