Ładowanie Wydarzenia

Split Payment

06 III 2018

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

890 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

AZ fot

ARKADIUSZ MATUSIAK

Adwokat, ekspert prawa karnego gospodarczego, kieruje zespołem prawa karnego gospodarczego w polskim biurze Bird & Bird
AZ fot

BARTŁOMIEJ SIKORA

Adwokat, doradca podatkowy, Senior Associate, kieruje praktyka podatkowa w polskim biurze Bird & Bird
AZ fot

MARCIN AJS

Aplikant adwokacki, junior associate w zespole prawa karnego gospodarczego w polskim biurze Bird & Bird

O szkoleniu

Rząd przyjął 19 września 2017 r. projekt nowelizacji ustawy VAT.
Polski projekt to jedna z dwóch kluczowych zmian wymierzonych u nas w oszustwa w VAT. Drugi to projekt ustawy o monitorowaniu przepływów finansowych związanych z wyłudzeniami skarbowymi (STIR). Rząd ma go zaakceptować w najbliższym czasie. W praktyce każdy podatnik VAT ma dostać dodatkowy rachunek, dedykowany specjalnie dla podatku od towarów i usług (niezależnie od tego, czy podatnik będzie chciał korzystać z metody podzielonej płatności). Przyjęty projekt zakłada, ze pieniądze na koncie VAT mogą być oprocentowane, z tym ze będzie to już regulowała umowa miedzy bankiem a przedsiębiorca. Początkowo split payment miał zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., ale wersja przyjęta przez rząd zakłada, ze stanie się to trzy miesiące później tj 1 kwietnia 2018 r. Banki potrzebują bowiem więcej czasu, żeby dostosować swoje systemy do obsługi dodatkowych kont VAT.
Warsztaty kierujemy do:

  • Wszystkich Przedsiębiorców rozliczających się z podatku VAT
  • Spółek Kapitałowych
    a w szczególności do Specjalistów z Departamentów:
  • Księgowości
  • Prawnych
  • Nadużyć
  • Compliance
split payment

szkolenia

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

10.00 – 11.00 Split payment – nowy instrument prawny
• Istota mechanizmu podzielonej płatności
• Sytuacje zastosowania mechanizmu podzielonej płatności
• Rodzaje transakcji objętych mechanizmem split-payment
• Wpływ mechanizmu split-payment na:
– Rozliczenie VAT z zakresu: odwrotnego obciążenia, odpowiedzialności solidarnej, dodatkowego zobowiązania VAT, obniżenia zobowiązania podatkowego
– sytuacji finansowej przedsiębiorcy (kwestia płynności finansowej)
• Nowy obowiązkowy rachunek dla każdego podatnika VAT – rachunek VAT
• Zwolnienie środków z rachunku VAT
• Rachunek VAT a egzekucja, wykreślenie z rejestru VAT

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

11.15 – 12.15 Odwrotne obciążenie
• Rozliczenie podatku na zasadzie odwrotnego obciążenia – warunki stosowania moment powstania obowiązku podatkowego
• Identyfikacja towarów określonych w załączniku nr 11
• Katalog usług objętych odwrotnych obciążeniem – załącznik nr 14
– Roboty budowlane i budowano-montażowe jako usługi objęte odwrotnym obciążeniem
– Identyfikacja usług przy pomocy PKWiU- znaczenie przepisów i wytycznych w zakresie klasyfikacji statystycznych
– Podwykonawca – wskazanie obszarów ryzyka związanego z problemami w zdefiniowaniu pojęcia
– Refakturowanie usług budowlanych
– Kiedy dostawa towarów a kiedy świadczenie usług (niepodzielność świadczeń – przepisy dotyczące podstawy opodatkowania)
• Obowiązki sprawozdawcze – informacja podsumowująca
• Nowe zasady dokonywania korekt – konsekwencje nieterminowego / niewłaściwego rozliczenia transakcji

12.15 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.00 Proceder wyłudzania podatku VAT – karuzele VAT
• Karuzela VAT- sposób działania oraz jej uczestnicy
• W jaki sposób organy kontroli skarbowych wykazują udział w karuzelach VAT?
• Typologia prowadzenia postępowań w zakresie wyłudzeń VAT i przestępstw skarbowych
• Case study
• Jakie czynności winna przeprowadzić organizacja, w celu zmniejszenia ryzyka i jak weryfikować kontrahentów?

15.00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów uczestnikom

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321