Ładowanie Wydarzenia

SPRZEDAŻ PROAKTYWNA

28 X 2021

SZKOLENIE ONLINE

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

990 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Arkadiusz_Bednarski

Arkadiusz Bednarski

Trener, doradca biznesowy

O szkoleniu

Korzyści i cele

 • Warunkowanie postawy proaktywnej w relacjach z klientami
 • Podniesienie skuteczności komunikacji z klientem w tym słuchania i zadawania pytań
 • Opanowanie zachowań asertywnych w relacjach handlowych
 • Opanowanie metod skutecznej komunikacji z potencjalnymi klientami
 • Opanowanie umiejętności oddalania obiekcji oraz finalizowania sprzedaży w proaktywnym modelu sprzedaży Inspiratora
 • Opanowanie umiejętności prowadzenia rozmowy handlowej zorientowanej na uświadamianie potrzeb, oczekiwań i kształtowania przekonań
 • Opanowanie zasad zachowań asertywnych w obsłudze klienta
 • Poznanie typów zachowań współczesnych klientów i opanowanie umiejętności radzenia sobie z każdym z nich
 • Poznanie typów osobowości wg modelu DISC
 • Podniesienie skuteczności działań w całym procesie sprzedaży

Formuła

Zasadniczym celem szkolenia jest nabycie rzeczywistych umiejętności zarówno na poziomie działań świadomych jak i czynności nieświadomych, dlatego szkolenie prowadzone jest w formule warsztatowej, która daje pewność zaangażowania wszystkich uczestników.

vf_158219544_ds

szkolenia

9.50 Logowanie do platformy szkoleniowej

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

 • Postawa reaktywna i proaktywna. Cechy postawy reaktywnej. Przypomnienie czym jest postawa proaktywna i jak są rozpoznawać
 • Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne i ich wpływ na postawę handlowca
 • Jak bronić się przed wpadanie w pułapkę postawy reaktywnej
 • Sprzedaż proaktywna w formule inspiracji. T
  • Edukowanie, doradzanie, inspirowanie, rozwiązywanie problemów
  • Wiedza produktowa, rynkowa
  • Zadawanie pytań odnoszących się do potrzeb, oczekiwań i przekonań.
  • Uświadamianie, definiowanie potrzeb i oczekiwań poprzez działania proaktywne.
 • Komunikacja proaktywna. Zasady i techniki.
 • Słuchanie pasywne, aktywne i proaktywne.
 • Wyciąganie wniosków z posiadanych danych, wypowiedzi klienta oraz obserwacji.
 • Argumentowanie i przekonywanie. Warsztaty argumentowania i kontrargumentowania. Burza Mózgów 635
 • Zastrzeżenia i ich oddalanie. Efektywny model radzenia sobie z obiekcjami. Burza Mózgów 635
 • Trening finalizacji sprzedaży.
 • Asertywność w sprzedaży i obsłudze klienta.
  • Czym jest asertywność
  • Prawa asertywne
  • Cztery komponenty zachowania asertywnego
  • Cechy zachowania asertywnego
  • Asertywne odmowa
  • Techniki zachowań asertywnych.
  • Obrona przed agresją z zewnątrz.
 • Typologia współczesnych klientów. 6+ typów zachowań współczesnych klientów. Jak radzić sobie z każdym z typów zachowań.
 • Typologia osobowościowa wg Disc (Influence, Steadiness, Complience, Dominance)
  • Cztery typy osobowości
  • Pary przeciwstawne
  • Radzenie sobie z poszczególnymi typami.

14.30 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

https://vfconferences.pl/wp-content/uploads/2020/07/cropped-vfconferences_favi.png

Departament szkoleń miękkich

Sales Specialist
791 404 321

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321