Loading Events

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, TAJEMNICA PRACODAWCY

11 XII 2019

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

990 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

JAROSŁAW MARCINIAK

Jarosław Marciniak

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Zarządzanie Pracą, ekspert w dziedzinie zarządzania pracą i prawa pracy

O szkoleniu

Kompleksowe szkolenie dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy pracodawcy.

Warsztaty kierujemy do:

 • Kadry kierowniczej w departamencie HR
 • Kadry kierowniczej w departamencie Kadr i Płac

A w szczególności do:

 • Specjalistów odpowiedzialnych za rozwój pracowników
 • Specjalistów ds. rekrutacji
 • Specjalistów odpowiedzialnych za motywacje pracowników
 • Specjalistów odpowiedzialnych za wynagrodzenia pracownicze
tajemnica przedsiębiorstwa

szkolenia

9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

11.15-11.30 Przerwa na kawę

13.00-13.45 Lunch

16.00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

 1. Wprowadzenie – charakterystyka i poziomy zagrożeń
 2. Działalność innych podmiotów i ich wpływ na „naszych” pracowników
 3. Ochrona przedsiębiorcy – nie tylko kodeks pracy
 4. Zmiany przepisów w 2018 r.
 5. Tajemnica przedsiębiorstwa a tajemnica pracodawcy
 6. Rożnica miedzy informacja poufna a fachowa
 7. Kogo dotyczy tajemnica przedsiębiorcy/pracodawcy?
 8. Jakimi środkami ochrony dysponuje pracodawca?
 9. Formy i sposoby oddziaływania na szeregowych pracowników
 10. Monitoring pracowników – w kontekście RODO
 11. Zakaz konkurencji w przedsiębiorstwie
 • Zakaz konkurencji w stosunkach pracy
 • Przykład umowy o zakazie konkurencji (w trakcie zatrudnienia)
 • Przykład umowy o zakazie konkurencji (po ustaniu zatrudnienia)
 • Zakaz konkurencji – bez umowy

12. Sankcje dla pracowników

 • Odpowiedzialność materialna w pełnej wysokości – warunki wprowadzenia, przykład z praktyki
 • Sankcje dla pracowników – kara porządkowa
 • Sankcje dla pracowników – wypowiedzenie
 • Sankcje dla pracowników – zwolnienie dyscyplinarne

13. Przykłady regulacji odnoszących się do tajemnicy pracodawcy

 • Zapisy regulaminu spółki odnoszący się do kwestii zachowania tajemnicy pracodawcy
 • Przykład regulacji dla określonej grupy pracowników – dotyczącej obowiązku zachowania tajemnicy
 • Przykład dokumentu wewnętrznego – zarządzenia w sprawie wykazu informacji, których ujawnienie możne narazić pracodawce na szkodę
 • Przykład załącznika do zarządzenia wewnętrznego spółki: wykaz informacji których ujawnienie może narazić przedsiębiorce na szkodę (tajemnica pracodawcy)
 • Przykład dokumentu – oświadczenia dotyczącego przestrzegania tajemnicy pracodawcy dla praktykanta

14. Konieczność i obowiązek wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w firmie – wytyczne

15. Podsumowanie szkolenia – rekomendacje

 

 

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321