Ładowanie Wydarzenia

TEMATYKA SPORÓW SĄDOWYCH DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH

24 V 2022

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1290 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Katarzyna Serwin foto

Katarzyna Serwin

Aplikant Radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, KRWLEGAL

O szkoleniu

Cel szkolenia:

Co roku na wokandach sądowych w całej Polsce pojawia się coraz więcej postępowań, w których pozwanymi są podmioty rynku finansowego. Każdy nowy wyrok na korzyść jednej czy drugiej strony może spowodować lawinę nowych postępowań, a ciągłe zmiany w zakresie Kodeksu cywilnego czy Kodeksu postępowania cywilnego utrudniają podmiotom rynku finansowego poznanie ich sytuacji prawnej i określenie szans na wygraną. Jakie kroki powinny podjąć podmioty rynku finansowego na
początku i podczas postępowań sądowych? Jak ważna jest relacja podmiotów rynku finansowego z pełnomocnikami profesjonalnymi? Ile mogą trwać postępowania i ile mogą kosztować? A  ostatecznie, jakie mogą być długofalowe skutki postępowań sądowych z udziałem podmiotów rynku kapitałowego?

Szkolenie dedykujemy:

  • Bankom
  • Zakładom Ubezpieczeń
  • Domom Maklerskim
  • Towarzystwom Funduszy Inwestycyjnym
  • Innym Instytucjom zainteresowanym szkoleniem
spory_sadowe_grafika

szkolenia

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

Omówienie najważniejszych przepisów dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej
podmiotów rynku finansowego na podstawie Kodeksu cywilnego i ustaw regulujących
funkcjonowanie poszczególnych instytucji

Przedstawienie ram prawnych postępowania przed sądami powszechnymi I i II instancji:

• wszczęcie postępowania i koszty z tym związane
• przewidywany czas trwania postępowania
• zasady wydawania orzeczeń i ich uzasadnianie
• termin i sposób wniesienia środków zaskarżenia
• rodzaje rozstrzygnięć sądu II instancji

12.00 – 12.15 Przerwa na kawę

Omówienie praktycznych aspektów prowadzenia postępowań sądowych przez strony i ich
pełnomocników:

• prekluzja dowodowa w postępowaniu cywilnym
• składanie pism przygotowawczych w trakcie postępowania
• sposoby doręczania pism
• dowód z dokumentów złożonych do akt
• dowód z zeznań świadków
• dowód z opinii biegłego
• wykorzystanie opinii sporządzonej w innej sprawie
• rozprawa zdalna

Przedstawienie wybranego orzecznictwa w sporach z podmiotami rynku finansowego (m.in.
klauzule abuzywne, inwestor jako konsument, strata inwestycyjna jako potencjalna szkoda)

14.00 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

favicon

Ewa Dawid

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

PARTNER