Ładowanie Wydarzenia

V edycja PRAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI

11 X 2021

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1290 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

JAROSŁAW MARCINIAK

Jarosław Marciniak

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Zarządzanie Pracą, ekspert w dziedzinie zarządzania pracą i prawa pracy

O szkoleniu

Program kompleksowego szkolenia w formule warsztatowej

SZKOLENIE DEDYKUJEMY:

 • Administracji Publicznej
vf_103198174_ds

szkolenia

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

MOBBING, DYSKRYMINACJA – WŁAŚCIWE ROZUMIENIE POJĘĆ

 • Definicje mobbingu a praktyka
 • Zjawisko mobbingu – określenie kluczowych elementów
 • Mobbing akademicki – charakterystyka pojęcia
 • Jak odróżnić mobbing od zachowań dopuszczalnych w miejscu pracy – szczegółowe omówienie (sytuacje, studia przypadków)
 • Zmiany przepisów kodeksu pracy – aktualne i zmiany przygotowywane
 • Mobbing w pracy zdalnej
 • Charakterystyka pojęcia dyskryminacji/ molestowania

KONSEKWENCJE MOBBINGU, DYSKRYMINACJI, SKALA ZAGROŻENIA

 • Praktyka sądowa – najważniejsze orzeczenia, o których powinniśmy pamiętać
 • Konsekwencje organizacyjne, społeczne, zespołowe, indywidualne
 • Mobber – kto i kiedy nim zostaje?
 • Kto może być ofiarą?
 • Rzeczywista skala zagrożenia w polskich realiach.

FAKTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE – OBOWIĄZEK PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW

 • Konieczność przełożenia prawnych zapisów na praktykę zarządzania
 • Możliwy zakres działań wynikający z obowiązku pracodawcy- najnowsze praktyki
 • Jak odróżnić mobbing od „zwykłego” stresu w miejscu pracy i od wypalenia zawodowego
 • Uzasadnienie konieczności podejmowania działań – nie tylko normy prawne
 • Rola obserwatora w przeciwdziałaniu mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu
 • Działania diagnostyczne
 • Działania informacyjne oraz uświadamiające
 • Rozwiązania indywidualne – pomoc pracownikom i pracodawcom
 • Zakres zaangażowania różnych podmiotów w miejscu pracy i poza nim

PROCEDURY ANTYMOBBINGOWE I ANTYDYSKRYMINACYJNE

 • Dobre praktyki przeciwdziałania
 • Błędy w zgłaszaniu i identyfikowaniu sytuacji
 • Stosowanie sankcji wobec sprawców – jakie sankcje i w jakim zakresie

WŁAŚCIWE PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI – STANDARDY POSTAW I ZACHOWAŃ W MIEJSCU PRACY

 • Stosunki pomiędzy kadrą kierowniczą a pracownikami, stosunki pomiędzy pracownikami
 • Wymagania dotyczące postaw i zachowań pracowników
 • Nie wszystko jest mobbingiem! Rozliczanie pracowników a kwestie mobbingu
 • Zasady optymalnej komunikacji miejscu pracy (ćwiczenie – optymalne podejście do komunikacji w miejscu pracy)
 • Spotkania i narady – dobre praktyki
 • Właściwie rozumiana zasada asertywności
 • Kontakty szefowie – podwładni, kultura wypowiedzi i zasada aktywnego słuchania

14.30 Podsumowanie szkolenia i rekomendacje dla uczestników

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321