Ładowanie Wydarzenia

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY - nowe obowiązki, nowe wyzwania, praktyka z wdrożeń

09 X 2018

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

1390 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Radosław Obczyński

Radosław Obczyński

Deputy Director in the Compliance Department at mBank S.A.

O szkoleniu

13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wdrażające do polskiego porządku prawnego zapisy IV dyrektywy AML.
W związku z powyższym wychodzimy do Państwa z propozycją szkolenia, podczas którego mamy nadzieję nasz Ekspert odpowie Państwu na pytania, które w Państwa Instytucjach w dalszym ciągu mogą być niejasne. Być może spotykacie się Państwo w codziennej pracy z problemami, które postaramy się omówić a wszelkie wątpliwości rozwiać.

WARSZTATY KIERUJEMY DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH:
• Banków • Zakładów Ubezpieczeń
• Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
• Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:
• AML • Nadzoru • Compliance • Audytu • Kontroli
• Kontroli finansowej • Analizy transakcji • Ryzyka • Bezpieczeństwa

aml

szkolenia

9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

10.00 – 11.00 Ocena ryzyka Instytucji Obowiązanej

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

11.15 – 12.30 Środki bezpieczeństwa finansowego

12.30 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.15 Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego

14.15 – 14.30 Przerwa na kawę

14.30 – 15.30 Raportowanie transakcji do GIIF

15.30 – 16.00 Q&A

16.00- 16.15 Pytania uczestników

16.15 Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321