Ładowanie Wydarzenia

WARSZTATY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTU

10-11 XII 2020

4-5 II 2021

ONLINE

szkolenie 2 dniowe

cena

990 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

k.kuspit-zdjecie

KONRAD KUŚPIT

Trener, doradca, coach

O szkoleniu

PRAKTYCZNE WARSZTATY ROWIĄZYWANIA KONFLIKTU to możliwość otrzymania ogromnej dawki wiedzy a także wiele ciekawych gier symulacyjnych i doskonała zabawa! Tak zabawa, gdyż szkolenie to będzie świetną okazją do zdiagnozowania mechanizmów rodzącego się i eskalującego konfliktu. Wnioski wypracowane na podstawie prowadzonych gier będą przydatne w trakcie całego szkolenia!

 

vf_231746202_ds

szkolenia

 1. „WYPRAWA” – inspirująca gra szkoleniowa z wprowadzająca do zagadnienia rozwiązywania konfliktu. Doskonała zabawa, a zarazem świetna okazja do zdiagnozowania mechanizmów rodzącego się i eskalującego konfliktu. Wnioski wypracowane na podstawie gry będą przydatne w trakcie całego szkolenia.
 2. CZYM JEST KONFLIKT? – wprowadzenie do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
  • Czym jest konflikt?
 • Rodzaje konfliktów
 • Koło konfliktu Moore’a
 • Pozytywne i negatywne skutki konfliktu
 • Fenomen „dylematu więźnia”
  • Matryca konfliktu wg. Thomasa – Kilmanna
 • Profilowanie Uczestników testem autodiagnostycznym
 • 5 typowych skryptów reagowania w trudnych sytuacjach/konfliktowych
 • Konsekwencje stosowania danego skryptu
 • Etapy konfliktu wg. P. Colemana
 • Poziomy piramidy a techniki piramidy Colemana
 1. JAK ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKT? – metody reagowania w przypadku pojawienia się sytuacji konfliktowych
  • Podstawowe „zasady bezpieczeństwa” w konflikcie
 • Jak kontraktować zasady działania w konflikcie z jego stronami – kontrakt psychologiczny
  • Metoda harvardzka i jej reguły w rozwiązywaniu konfliktów
 • Oddzielanie interesów od stanowisk – techniki diagnozowania i kontraktowania prawdziwych przyczyn konfliktu
 • Oddzielanie ludzi od problemu – zastosowanie profilowania behawioralnego i empatyzowania
 • Odwołanie do obiektywnych kryteriów – jak je zdefiniować
 • Opracowanie korzystnych rozwiązań dla wszystkich interesariuszy/stron konfliktu
  • Uniwersalna procedura działania w przypadku konfliktu:
 • Perspektywa przełożonego
 • Perspektywa współpracownika
 • Konflikt w zespole
 • Teoria 5 dysfunkcji pracy zespołu wg. P. Lencioniego
 • Jak przeciwdziałać dysfunkcjom: “brak zaufania” i “obawa przed konfliktem”
 1. “EPIDEMIA” – gra negocjacyjna skoncentrowana na rozwoju umiejętnego stosowania tzw. harvardzkich zasad rozwiązywania konfliktu. Jest doskonałem testem/podsumowaniem umiejętności z zakresu skutecznego komunikowania się w sytuacji trudnej i działania w stylu win-win. Dostarcza wiele rozrywki, wynosi umiejętności rozwiązywania konfliktów na najwyższy poziom, jest też źródłem silnej i wartościowej refleksji dla Uczestników.

 

 1. “NAD NILEM” – inspirująca gra szkoleniowa wprowadzająca do zgadnienia asertywności I komunikowania się pod wpływem silnych emocji. Gra w której na równi z celem liczy się droga dojścia do niego. Pod pozorem banalności, nawet błahości skrywa się wielopoziomowa inspiracja dla Uczestników szkolenia, pozwalająca rozwijać szeroki wachlarz kompetencji komunikacyjnych.
 2. CO TO JEST ASERTYWNOŚĆ?
 • Definicje asertywności vs. potoczne rozumienie
 • 5 praw człowieka wg. Herberta Fensterheima
 • NVC Marshalla Rosenberga a asertywność
 • 4 elementy komunikacji w Porozumieniu Bez Przemocy
 • 3 aspekty asertywności
 • Postawy asertywne
 • Profilowanie Uczestników testem autodiagnostycznym postaw życiowych
 • Zachowania zasertywne
 • Techniki asertywne
 1. TECHNIKI ASERTYWNOŚCI – techniki skutecznej komunikacji w sytuacjach konfliktowych.
 • Technika podstawowa: komunikat “JA” vs. “TY”
 • Emocje w komunikacji – jak wyrażać i jak reagować na ich ekspresję u innych osób
 • Sztuka informacji zwrotnej – sztuka asertywnej krytyki?
 • Zasady i metody udzielania feedback’u
 • FUO vs. FUKO
 • Kwadrat w kwadracie
 • Technika feedforward
 • Miniwarsztat udzielania informacji zwrotnej – symulacja w oparciu o realia zawodowe Uczestników
 • Inne techniki asertywne
 • dyskusja
 • odmowa
 • prośba
 • obrona przed agresją/wyrażanie gniewu
 • przyjmowanie krytyki
 1. “POLIGON SYTUACJI KONFLIKTOWYCH” – mini-warsztat pracy w oparciu wyłącznie o realia zawodowe Uczestników szkolenia. „Poligon” realizowany jest zazwyczaj według następującego schematu:
 • Przedstawienie przygotowanych wcześniej wg. określonego schematu case study (pre-work dla Uczestników warsztatu + opracowanie trenerskie)
 • Analiza problemu – dyskusja – wybór case study + propozycja rozwiązania
 • Wstępne testowanie rozwiązania (np. symulacja rozmowy z klientem/współpracownikiem)

 

 

 

 

KONTAKT

Zakres merytoryczny

znaczek vf

Zespół szkoleń miękkich

Dyrektor ds.Konferencji i Szkoleń
791 404 321

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321