Ładowanie Wydarzenia

WCZORAJ KOLEGA – DZISIAJ SZEF – WARSZAT Z KAMERĄ

10 VIII 2020

05 XI 2020

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

1090 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

GRZEGORZ ŻYŁAK

GRZEGORZ ŻYŁAK

Praktyk zarządzania i sprzedaży

O szkoleniu

DLA KOGO?:

 • Nowo mianowani Managerowie
 • Kadra Managerska z krótkim i średnim stażem
 • Liderzy zespołów

REZULTATY SZKOLENIA:

 • Wzmocnisz swoje kompetencje w obszarze komunikacji i współpracy z podległymi oraz otaczającymi Cię osobami
 • Dowiesz się jak powinieneś postępować i pracować nad popełnionymi dotychczas błędami po awansie na Managera
 • Będziesz wiedział jak budować efektywny zespół poprzez pryzmat modelowania zachowań członków zespołu oraz zdiagnozowania i przyporządkowania im „nowych” „starych” ról
 • Dowiesz się jak modelować dotychczasowe nawyki pracownika i Kolegi swoich podwładnych
 • Zdobędziesz umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami managerskimi takimi jak: wystąpienia managerskie, stawianie zadań i celów, delegowanie oraz podstawy motywowania i feedbacku.
 • Będziesz potrafił wykorzystać otrzymane narzędzia managerskie w praktyce.

METODY REALIZACJI:

 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia zespołowe
 • Symulacje
 • Case study
 • Interaktywny wykład
 • Testy
vf_244589196_ds

szkolenia

Moduł 1: Runda otwarcia

 • Przedstawienie celów i planu zajęć
 • Ustalenie reguł współpracy
 • Poziomy kompetencji z punktu widzenia psychologii i ich wykorzystanie w pracy codziennej Managera
 • Przydział ról w strukturze, czyli analiza bieżącej sytuacji w Zespole

Moduł 2: Awans i co dalej? Komunikacja managerska

 • Style zarządzania, – współpraca zgodna z predyspozycjami Managera i kulturą organizacji
 • Komunikacja z podwładnym. Sposoby i rodzaje
 • Autorytet, – co to jest i jak się przejawia. Jak go zbudować?
 • Stare nawyki w pracy w nowej perspektywie Szefa Zespołu
  • Co zmieniać, co zostawić?
  • Jak komunikować zmiany Zespołowi?
  • Jak reagować na uwagi Zespołu w obszarze zmiany?

Sposoby prowadzenia modułu:

Wskazanie kluczowych elementów emocjonalnych determinujących nową pozycję w organizacji. Wdrożenie i przećwiczenie elementarnych funkcji w pracy przełożonego. Zastosowanie symulacji, jako podłoża do pokazania w praktyce sposobów oddziaływania na starych znajomych.

Moduł 3: Pierwsze najważniejsze działania managerskie.

 • Expose szefa, czyli zmiana zasad pracy przed / w trakcie / po awansie
 • Kiedy i jak stosować to narzędzie?
 • Jak pracować, aby nie dublować cudzych błędów?
 • Instrumenty wpływu na efektywność Zespołu; odpowiednia ilość, kierunek i jakość pracy
 • Jak pracować z ludźmi, aby im się chciało chcieć? Podstawy i zasady
 • Stawianie zadań i celów metodą SMART. Proces i ćwiczenia z zadaniami firmowymi

Sposoby prowadzenia modułu:

Postrzeganie siebie, jako szefa – wypracowanie nowych wartości mentalnych. Interaktywna dyskusja przeplatana wiedzą praktyczną i przykładami z życia w zakresie sposobów, granic i poziomu zaufania w komunikacji z podwładnymi. Dostarczenie psychonarzędzi do optymalnego wykorzystania potencjału grupy ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych relacji.

Ustalanie celów i priorytetów – ćwiczenia praktyczne. Wprowadzenie zmian w kierunku,
myśleniu oraz działania uczestników z wykorzystaniem dotychczasowych przyzwyczajeń uczestników.

Przedstawienie skutecznych zasad ustalania celów, planowania oraz elementów zarządzania czasem w praktycznej formie na podstawie konkretnych przykładów z grupy.

Omówienie i przekazanie uczestnikom narzędzi wspomagających omówione sytuacje.

Moduł 4: Diagnoza delegowania uprawnień, projektów oraz celów

 • Test autokratyzmu delegującego – wbrew nazwie jest to ćwiczenie, którego celem ma być wskazanie Uczestnikom, że za pomocą delegowania można osiągnąć w Zespole dużo więcej niż najbardziej efektywna praca indywidualna managera
 • Delegowanie bez oporów
 • Błędy w delegowaniu. Zagrożenia, jakie z tego wynikają dla Managera
 • Delegowanie, jako mechanizm motywowania. Kroki i metodyka procesu
 • Kiedy i jak stosować to narzędzie?

Sposoby prowadzenia modułu:

Sposoby delegowania oraz przenoszenia odpowiedzialności – ćwiczenia indywidualne i grupowe. Przedstawienie konkretnych, metodycznych przykładów delegowania w obszarach uprawnień, projektów i celów – różnice i podobieństwa.

Interaktywnie poprowadzony wykład z obszaru metodyki motywacji. Warsztat z użyciem delegowania uprawnień na bazie konkretnych przypadków z życia uczestników.

Moduł 5: Podstawowe techniki motywacji i udzielania informacji zwrotnej (feedbacku)

 • Pragnienia i zaspokajanie pragnień pracowników w świetle motywowania wg piramidy potrzeb Maslowa
 • Pracownik, jako przedmiot i podmiot. Teorie X i Y McGregora. Sposoby i ich wykorzystanie
 • Podstawowe narzędzia udzielania informacji zwrotnej (feedbacku) i ich wykorzystanie
  w zespole

Przygotowane ćwiczenia do modułu:

 • „Nie tylko kasa…” – cel ćwiczenia: pokazanie, że wśród narzędzi motywacyjnych, premie to nie wszystko
 • „Udzielanie pochwał” – cel ćwiczenia: implementacja nawyku właściwej struktury rozmowy – pochwały pracownika – ćwiczenie z kamerą
 • „Cykl dyscyplinujący” – 3 formy korygowania pracownika rozmową korygującą, zapowiedzią sankcji i wdrożeniem sankcji: cel ćwiczenia: implementacja nawyku właściwej struktury rozmowy krytycznej informacji zwrotnej.

Sposoby prowadzenia modułu:

Zwiększenie umiejętności uczestników z wykorzystaniem metodycznych technik podnoszenia kompetencji zarządczych. Ćwiczenia z analizą ludzkich potrzeb na podstawie filozofii Maslowa.

Przedstawienie i przećwiczenie na sytuacjach symulowanych technik motywacyjnych McGregora
i Maslova oraz sposoby, w jaki powinno się z nich korzystać, na co dzień.

Określenie wzorcowego modelu postępowania lidera w zespole – ćwiczenia grupowe. Wypracowanie metod i przećwiczenia technik udzielania efektywnej informacji zwrotnej w mikro – scenkach warsztatowych.

Moduł 6: Pomost w przyszłość

 • Co wykorzystam w przyszłości? Metoda START – STOP-CONTINUE, czyli co nowego zaczynam robić, co zaprzestaje a czego nie zmieniam?
 • Podsumowanie szkolenia. Sesja pytań i odpowiedzi

Rekomendacje do następnych działań rozwojowych

KONTAKT

Zakres merytoryczny

favicon

Zespół ds szkoleń miękkich

534 255 801

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

Patron medialny