Ładowanie Wydarzenia

Whistleblowing - dostosowanie do nowej ustawy o ochronie sygnalistów – dla podmiotów z sektora finansowego

05 IX 2024

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1290 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

beata_foto

dr hab. Beata Baran-Wesołowska

Partner, Radca prawny

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA

 

Praktyczne podejście do dostosowania podmiotów z sektora finansowego, które już posiadają systemy whistleblowingowe do nowej ustawy o ochronie sygnalistów. Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego wdrożenia i funkcjonowania systemu whistleblowingowego w świetle nowych przepisów.

 

SZKOLENIE KIERUJEMY DO

 

Pracowników podmiotów z sektora finansowego, którzy są odpowiedzialni za wdrażanie, funkcjonowanie i nadzór nad systemem whistleblowingowym, w szczególności:

 • Specjalistów z zakresu compliance
 • Pracowników działów HR, prawnych i audytu wewnętrznego
 • Osób odpowiedzialnych za zgłaszanie nieprawidłowości
 • Wszystkich pracowników, którzy mogą mieć styczność ze zgłaszaniem
  nieprawidłowości

 

Szkolenie będzie prowadzone metodami aktywizującymi, takimi jak:

 • Wykłady
 • Dyskusje
 • Studium przypadku
 • Analiza przykładów

 

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 • Skutecznego dostosowania istniejącego systemu whistleblowingowego do
  nowej ustawy
 • Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu whistleblowingowego w
  świetle nowych przepisów
 • Ochrony sygnalistów przed represjami
 • Zapobiegania nadużyciom i stratom finansowym
 • Wzmocnienia reputacji firm
vf_szkolenie_2024-21

szkolenia

10.00 🎤 Powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia

 

 


10.00 – 10.30 Wprowadzenie do ustawy o ochronie sygnalistów

 • Cel i założenia ustawy
 • Kluczowe elementy ustawy
 • Zakres obowiązywania ustawy
 • Szczególne regulacje dotyczące podmiotów z sektora finansowego

 

 


10.30 – 11.15 Dostosowanie istniejącego systemu whistleblowingowego do nowej ustawy

 • Przegląd istniejącego systemu whistleblowingowego
 • Identyfikacja luk i obszarów wymagających zmian
 • Wdrożenie niezbędnych zmian w systemie whistleblowingowym
 • Dokumentacja zmian w systemie whistleblowingowym

 

 


☕️11.15 – 11.30 Przerwa na kawę

 

 


11.30 – 12.15 Praktyczne aspekty funkcjonowania systemu whistleblowingowego w świetle nowej ustawy

 • Kanały zgłaszania nieprawidłowości
 • Ochrona tożsamości sygnalisty
 • Rozpatrywanie zgłoszeń nieprawidłowości
 • Podejmowanie działań w związku ze zgłoszeniami nieprawidłowości
 • Monitorowanie funkcjonowania systemu whistleblowingowego

 

 


12.15 – 13.00 Odpowiedzialność karna za represje wobec sygnalistów

 • Przepisy karne chroniące sygnalistów
 • Odpowiedzialność za represje wobec sygnalistów
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec sygnalistów

 

 


☕️13.00 – 13.15 Przerwa na kawę

 

 


13.15 – 14.00 Dobre praktyki w zakresie whistleblowingu w sektorze finansowym

 • Przykładowe rozwiązania stosowane w sektorze finansowym
 • Zalecenia dotyczące wdrażania i funkcjonowania systemu
  whistleblowingowego
 • Najczęstsze problemy i wyzwania w zakresie whistleblowingu w sektorze
  finansowym

 

 


14.00 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

https://vfconferences.pl/wp-content/uploads/2020/07/cropped-vfconferences_favi.png

Dział Szkoleń i Konferencji

szkolenia
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321