Ładowanie Wydarzenia

III edycja Wytyczne EBA w odniesieniu do roli i zadań oficera odpowiedzialnego za AML/CFT

14 IV 2023

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1590 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Radosław Obczyński

Radosław Obczyński

Deputy Director in the Compliance Department at mBank S.A

O szkoleniu

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował niedawno wytyczne, które określają rolę i obowiązki inspektora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz organu zarządzającego instytucji kredytowych lub finansowych.

Celem nowych wytycznych jest zapewnienie wspólnej interpretacji i odpowiedniego wdrożenia ustaleń dotyczących zarządzania wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w całej UE zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ( ML/FT).

 

compliance 12 iv 2018

szkolenia

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

 • Charakter i rola wytycznych
 • Zadania i rola Zarządu w zakresie AML/CFT
 • Zadania i rola Rady Nadzorczej w zakresie AML/CFT

11.00 Przerwa na kawę

 • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za AML/CFT w instytucji obowiązanej
 • Zadania oficera odpowiedzialnego za AML/CFT:
  a) ocena ryzyka
  b) procedury
  c) raportowanie
  d) zgłaszanie transakcji podejrzanych
  e) szkolenia

13.00 – 13.15 Przerwa na kawę

 • Relacje z innymi funkcjami
 • Obowiązki związane z outsourcingiem
 • Nadzór nad zagadnieniem AML/CFT w ramach grupy
 • Odpowiedzialność

14.00 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

https://vfconferences.pl/wp-content/uploads/2020/07/cropped-vfconferences_favi.png

Ewa Dawid

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321