Ładowanie Wydarzenia

Wzorce wywierania WPŁYWU w sprzedaży

11-12 III 2020

Warszawa

szkolenie 2 dniowe

cena

do 21.02.2020 – 1690 PLN + VAT

od 21.02.2020 – 1990 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

a_bednarski_foto_new

ARKADIUSZ BEDNARSKI

Trener i doradca biznesowy z ponad 20-letnim doświadczeniem

O szkoleniu

SZKOLENIE KIERUJEMY DO:

• Handlowców, inżynierów sprzedaży
• Doradców klienta
• Kierowników i dyrektorów pionów sprzedażowych
• Sprzedawców bezpośrednich
• Pracowników obsługi klienta

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY:

 • Zrozumieją intencje, zachowania i potrzeby innych ludzi
 • Dowiedzą się, które działania w procesie sprzedaży są skuteczne, a których unikać
 • Poznają zasady językowej komunikacji interpersonalnej i jej wpływ na efektywność procesu komunikacji
 • Dowiedzą się w jaki sposób treść wypowiedzi wpływa na jej odbiór, zrozumienie i gotowość podejmowania działań
 • Poznają najskuteczniejsze „narzędzia” perswazji lingwistycznej
 • Dowiedzą się jak pisać wysokojakościowe wiadomości mailowe i oferty
 • Opanują model prowadzenia rozmowy handlowych z wykorzystaniem Wzorca Pytań Prowadzących®
 • Opanują efektywne techniki argumentowania i przekonywania
 • Dowiedzą się czym jest Technika 5 Potrzeb i jak wdrażając ją niemal natychmiast zwiększyć sprzedaż
 • Poznają zasady wpływu społecznego oraz ich zastosowanie w sprzedaży
 • Otrzymają narzędzia pozwalające zmaksymalizować skuteczność działań w całym procesie sprzedaży
vf_218600086_xl-2015

szkolenia

DZIEŃ I

9.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

9.30 – 11.00 Sztuczki umysłu – jak przyciągać uwagę, zainteresowanie i jak angażować

 • Wywieranie wpływu, perswazja czy argumentowanie?
 • Open network — jak pozyskiwać wartościowe kontakty sprzedażowe?
 • Argumenty logiczne, rzeczowe i emocjonalne

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 12.45

 • Reprezentacja rzeczywistości w umyśle człowieka oraz jej rola w przekazie perswazyjnyM
 • Różnice indywidualne i wpływ na podatność na manipulację
 • Reguły wpływu społecznego

12.45 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.30

 • Technika Pięciu Potrzeb®
 • Potrzeby świadome i nieświadome
 • Rozbudzanie potrzeb w oparciu o Technikę Pięciu Potrzeb
 • Technika Pięciu Potrzeb w praktyce sprzedażowej

14.30 – 14.45 Przerwa kawowa

14.45 – 16.15

 •  Fizjologia i komunikacja niejęzykowa (mowa ciała) w procesie komunikacji perswazyjnej
 • Język i zasady budowania komunikatów językowych
 • Zasady komunikacji interpersonalnej – reguła rzeczywistości i kooperacji
 • Rola i znaczenie intonacji w języku mówionym

16. 15 – 16.30 Podsumowanie dnia i wnioski

DZIEŃ II

9.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

9.20 – 10.50

 • Lingwistyczne Wzorce Wywierania Wpływu®
 • Język i jego znaczenie w komunikacji perswazyjnej
 • Słowa klucze i słowa pułapki oraz ich rola wpływania na decyzje
 • Wyrazy znaczeniowe i funkcyjne

10.50 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 12.30

 • Presupozycje i ich zastosowanie w procesie sprzedaży
 • Synchroniczność i wynikanie
 • Trzysłów i metafora
 • Język czasu na różnych etapach sprzedaży

12.30 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.35

 • Wzorzec Pytań Prowadzących®. Najskuteczniejsze narzędzie w pracy handlowca
 • Studium przypadku

14.35 – 14.45 Przerwa kawowa

14.45 – 16.15

 • Etapy sprzedaży, a użycie pytań
 • Rodzaje pytań prowadzących i ich zastosowanie
 • Zamiana zdań oznajmujących na pytające

16.15 – 16.30 Podsumowanie, wnioski, rozdanie certyfikatów i zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

Katarzyna Pędzich

Katarzyna Pędzich

Project Manager
534 255 801

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

Patron medialny