Ładowanie Wydarzenia

X EDYCJA - PRAKTYCZNE ASPEKTY V DYREKTYWY AML oraz przetwarzania danych w Instytucjach Finansowych

21 – 22 V 2019

Warszawa

szkolenie 2 dniowe

cena

1990 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Radosław Obczyński

Radosław Obczyński

Deputy Director in the Compliance Department at mBank S.A
AZ fot

Bogusława Pilc

Radca prawny, wieloletni wykładowca, szkoleniowiec, niezależny ekspert zakresu ochrony danych osobowych (RODO/GDPR)

O szkoleniu

WARSZTATY KIERUJEMY DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH:

 • Banków
 • Banków Spółdzielczych
 • Zakładów Ubezpieczeń
 • Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
 • Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
 • Domów Maklerskich

A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:

 • AML
 • Nadzoru
 • Compliance
 • Audytu
 • Kontroli
 • Kontroli finansowej
 • Analizy transakcji
 • Ryzyka
 • ABI – Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
 • Bezpieczeństwa
V DYR AML

szkolenia

DZIEŃ 1

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

I. Zmiany w katalogu instytucji obowiązanych

II. Katalog podstawowych środków bezpieczeństwa finansowego wraz ze zmianami

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

III. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w tym:

– relacje z klientami z krajów trzecich wysokiego ryzyka

– relacje z PEP

13.00 – 13.45 Lunch

IV. Rejestr beneficjentów rzeczywistych

V. Rejestr rachunków bankowych

15.00- 15.15 Przerwa na kawę

VI. Zmiany w swobodzie przepływu informacji

VII. Sesja Q&A – problemy praktyczne z obecnej ustawy i przepisów przyszłych

16.00 Zakończenie 1 dnia warsztatów

DZIEŃ

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

I. Nowe wymogi regulacyjne: przepisy unijne i krajowe.

II. Obowiązki instytucji finansowej jako administratora i osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych.

III. Powierzenie przez instytucje finansowa przetwarzania danych osobowych innym podmiotom i w jaki sposób powinno byc realizowane.

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

IV. Jak stosować środki techniczne i organizacyjne, aby spełnić wymagania określone w regulacjach unijnych, krajowych i

wewnętrznych instytucji finansowej.

V. Jaka dokumentacja jest wymagana w celu wykazania przez instytucje finansowa dołożenia należytej staranności i rozliczalności w realizacji obowiązków administratora.

VI. W jaki sposób skutecznie realizować prawa osób, których dane przetwarza instytucja finansowa.

13.00 – 13.45 Lunch

VII. Jakie wymagania powinna realizować instytucja finansowa wobec swoich pracowników.

VIII. Czy instytucja finansowa jest obowiązaną wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych – tryb, zasady oraz sposób działania.

15.00- 15.15 Przerwa na kawę

IX. Jak i gdzie zgłaszać naruszenia i incydenty ochrony danych osobowych.

X. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych: administracyjna, finansowa, dyscyplinarna, cywilna i karna.

16.00 Zakończenie 2 dnia warsztatów i wręczenie certyfikatów

 

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321