Ładowanie Wydarzenia

XII EDYCJA - Praktyczne Aspekty V DYREKTYWY AML w Instytucjach Finansowych

26 IX 2019

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

1290 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Radosław Obczyński

Radosław Obczyński

Deputy Director in the Compliance Department at mBank S.A

O szkoleniu

WARSZTATY KIERUJEMY DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH:

 • Banków
 • Banków Spółdzielczych
 • Zakładów Ubezpieczeń
 • Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
 • Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
 • Domów Maklerskich
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką V Dyrektywy AML

A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:

 • AML
 • Nadzoru
 • Compliance
 • Audytu
 • Kontroli
 • Deputy Director in the
 • Kontroli finansowej
 • Analizy transakcji
 • Ryzyka
V DYR AML

szkolenia

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

I. Zmiany w katalogu instytucji obowiązanych
II. Katalog podstawowych środków bezpieczeństwa finansowego wraz ze zmianami
III. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – praktyczne podejście

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

IV. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w tym:

 • relacje z klientami z krajów trzecich wysokiego ryzyka
 • relacje z PEP

13.00 – 13.45 Lunch

V. Rejestr beneficjentów rzeczywistych
VI. Rejestr rachunków bankowych

15.00- 15.15 Przerwa na kawę

VII. Zmiany w swobodzie przepływu informacji
VIII. Sesja Q&A – problemy praktyczne z obecnej ustawy i przepisów przyszłych

16.00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321