Ładowanie Wydarzenia

XVI edycja "Praktyczne Aspekty V DYREKTYWY AML oraz Regulacje AML w świetle RODO dla Instytucji Finansowych"

23-24 XI 2020

 

ONLINE

szkolenie 2 dniowe

cena

2090 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Radosław Obczyński

Radosław Obczyński

Deputy Director in the Compliance Department at mBank S.A
AZ fot

Monika Błaszczyk

Dyrektor Biura Wsparcia Procesów PPP w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Santander BP

O szkoleniu

WARSZTATY KIERUJEMY DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH:

 • Banków
 • Banków Spółdzielczych
 • Zakładów Ubezpieczeń
 • Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
 • Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
 • Domów Maklerskich
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką V Dyrektywy AML

A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:

 • AML
 • Nadzoru
 • Compliance
 • Audytu
 • Kontroli
 • Deputy Director in the
 • Kontroli finansowej
 • Analizy transakcji
 • Ryzyka
V DYR AML

szkolenia

I DZIEŃ

Regulacje AML w świetle RODO

 

9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

 • Zmiana okresu przechowywania danych, wynikająca z projektu nowelizacji ustawy ppp/ft

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

 • Stanowisko UODO, GIIF i KNF a identyfikacja i weryfikacja klienta

12.30 – 13.15 Lunch

 • Zbieranie kopii dokumentów tożsamości a odmowa klienta
 • BR a przetwarzanie danych

15.00 Zakończenie 1 dnia szkolenia

 

II DZIEŃ

PRAKTYCZNE ASPEKTY V DYREKTYWY AML

 

9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

 • Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – praktyczne podejście
 • Katalog podstawowych środków bezpieczeństwa finansowego
 • Zmiany w katalogu instytucji obowiązanych
 • Katalog podstawowych środków bezpieczeństwa finansowego wraz ze zmianami
 • Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – praktyczne podejście

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

 • Beneficjent rzeczywisty. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w tym:
 • Relacje z PEP
 • Zawieranie relacji na odległość
 • Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w tym:
  • relacje z klientami z krajów trzecich wysokiego ryzyka
  • relacje z PEP
 • Rejestr beneficjentów rzeczywistych
 • Rejestr rachunków bankowych

12.30 – 13.15 Lunch

 • Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego w tym pieniądz elektroniczny
 • Możliwość powierzenia stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
 • Raportowanie transakcji

14.30 – 14.45 Przerwa na kawę

 • Zmiany w swobodzie przepływu informacji
 • Sesja Q&A – problemy praktyczne z obecnej ustawy i przepisów przyszłych

15.00 Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów

KONTAKT

Departament sprzedaży

favicon

Ewa Dawid

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321