Ładowanie Wydarzenia

XXIII edycja Nowa Ustawa AML oraz Regulacje AML w świetle RODO dla Instytucji Finansowych

27-28 II 2023

ONLINE

szkolenie 2 dniowe

cena

2490 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Radosław Obczyński

Radosław Obczyński

Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w mBank SA.
AZ fot

Monika Błaszczyk

Dyrektor Biura Wsparcia Procesów PPP w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Santander BP

O szkoleniu

WARSZTATY KIERUJEMY DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH:

 • Banków
 • Banków Spółdzielczych
 • Zakładów Ubezpieczeń
 • Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
 • Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
 • Domów Maklerskich
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką V Dyrektywy AML

A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:

 • AML
 • Nadzoru
 • Compliance
 • Audytu
 • Kontroli
 • Kontroli finansowej
 • Analizy transakcji
 • Ryzyka
V DYR AML

szkolenia

I DZIEŃ

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

PRAKTYCZNE ASPEKTY V DYREKTYWY AML

 • Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – praktyczne podejście
 • Katalog podstawowych środków bezpieczeństwa finansowego
 • Zmiany w katalogu instytucji obowiązanych
 • Katalog podstawowych środków bezpieczeństwa finansowego wraz ze zmianami
 • Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – praktyczne podejście

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

 • Beneficjent rzeczywisty. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w tym:
 • Relacje z PEP
 • Zawieranie relacji na odległość
 • Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w tym:
  • relacje z klientami z krajów trzecich wysokiego ryzyka
  • relacje z PEP
 • Rejestr beneficjentów rzeczywistych
 • Rejestr rachunków bankowych

13.00 – 13.15 Przerwa na kawę

 • Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego w tym pieniądz elektroniczny
 • Możliwość powierzenia stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
 • Raportowanie transakcji
 • Zmiany w swobodzie przepływu informacji
 • Sesja Q&A – problemy praktyczne z obecnej ustawy i przepisów przyszłych

14.00 Zakończenie I dnia szkolenia 

 

II DZIEŃ

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

REGULACJE AML W  ŚWIETLE RODO

 • Zmiana okresu przechowywania danych, wynikająca z projektu nowelizacji ustawy ppp/ft

11.00-11.15 Przerwa na kawę

 • Stanowisko UODO, GIIF i KNF a identyfikacja i weryfikacja klienta
 • Zbieranie kopii dokumentów tożsamości a odmowa klienta
 • BR a przetwarzanie danych

14.00 Zakończenie  szkolenia

KONTAKT

Departament sprzedaży

favicon

Ewa Dawid

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321