Ładowanie Wydarzenia

Zabezpieczenia emisji obligacji i emitent w restrukturyzacji, najnowsze orzecznictwo i stanowiska KNF

27 VI 2024

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1090 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Rafał Wojciechowski_Filipiak Babicz Legal

Rafał Wojciechowski

Adwokat, Partner, Szef Działu Prawa Rynku Kapitałowego
Maciej Woźniak_Filipiak Babicz Legal

Maciej Woźniak

Radca prawny, Starszy prawnik, Menedżer Zespołu w Dziale Restrukturyzacji i Upadłości

O szkoleniu

SZKOLENIE KIERUJEMY DO:

  • Banków
  • Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
  • Firm inwestycyjnych

a w szczególności do:

  • Członków zarządu
  • Pracowników departamentów compliance i prawnych spółek notowanych na Catalyst
  • Pracowników departamentów rynku pierwotnego lub obrotu wtórnego w firmach inwestycyjnych
  • Innych emitentów obligacji

 

vf_grafika4

szkolenia

9.00  Powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia

 

🎤Rafał Wojciechowski, Adwokat, Partner, Szef Działu Prawa Rynku Kapitałowego

9:00-10:15 DOPUSZCZALNE ZABEZPIECZENIA OBLIGACJI – CZYLI I KIEDY JEST ZABEZPIECZENIEM, A CO TYLKO JEST DŹWIGNIĄ SPRZEDAŻOWĄ

• Katalog nietypowych zabezpieczeń
• Warunki uznania za zabezpieczenia, a zobowiązanie do ustanowienia zabezpieczenia w przyszłości
• Rygory zw. z nieustanowieniem zabezpieczeń
• Rodzaje wad zabezpieczeń i odpowiedzialność z tym związana

SPOSOBY OPISU ZABEZPIECZEŃ W DOKUMENTACJI OBLIGACJI

• Gdzie i jak opisywać zabezpiezenia
• Głębokość opisu zabezpieczeń
• Opis ryzyk w WEO i dokumentach ofertowych przy emisjach bezprospektowych
• Zgromadzenie Obligatariuszy, a zabezpieczenia, w tym zmiana lub „zwalnianie zabezpieczeń”
• Rola Administratora Zabezpieczeń, Zastawu i Hipoteki – odrębności

 

10:15 -10:30 Przerwa na kawę

 

10.30 – 11.30  PREZES UOKiK I WPŁYW NA RYNEK EMISJI OBLIGACJI
NIERUCHOMOŚCI – KONCEPCJE ZABEZPIECZEŃ, W TYM ZMIANA CHARAKTERU OBLIGACJI W TOKU TRWANIA PROCESU DEWELOPERSKIEGO

• Charakterystyka zabezpieczeń przy zabezpieczeniach na nieruchomościach
• Hipoteka – problemy praktyczne
• Inne zabezpieczenia niż hipoteka
• Bank finansujący, zwalnianie zabezpieczeń i rola Administratora

ZASTAWY – USTANOWIENIE, A KONKRETNE SPOSOBU ZASPOKOJENIA Z PRZEDMIOTU ZASTAWU
• Problemy prawne zw. z zastawem
• Zastaw zwykły, a rejestrowy
• Przedmiot zastawu, zmiany w przedmiocie zastawu, zbycie przedmiotu zastawu
• Egzekucja z przedmiotu zastawu, przejęcie na własność przez Administratora – skutki prawne

WYCENA ZABEZPIECZENIA – PUŁAPKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
• Kiedy i co wyceniać ?
• Zerowa wartość przedmiotu zabezpieczenia
• Aktualizacja wyceny
• Odpowiedzialność zw. z wyceną przedmiotu zastawu
• Opis wyceny w dokumentacji, ryzyka

 

11.30 -11:45 Przerwa na kawę

 

11.45 – 12.30 TRZY KOSY I INNE ZABEZPIECZENIA WŁASNE, W TYM EWOLUCJA ZABEZPIECZENIA WEKSLOWEGO

• Inne typy zabezpieczeń
• Zabezpieczenia „własne”
• Rodzaje 777 i ich rola przy zabezpieczeniu
• Weksel emitenta – ewolucja i zmiany w prawie
• Poręczenia i problematyka zabezpieczeń na majątku osób trzecich
• Zabezpieczenia pochodzące od podmiotów z grupy kapitałowej – odpowiedzialność
• Rachunki zabezpieczone i rachunki escrow, zgoda na korzystanie z środków

 

12:30 – 12.45 Przerwa na kawę

 

🎤Maciej Woźniak, Radca prawny, Starszy prawnik, Menedżer Zespołu w Dziale Restrukturyzacji i Upadłości

12.45-14.00 WPŁYW UPADŁOŚCI I RESTRUKTURYZACJI EMITENTA NA ZABEZPIECZENIE – DODATKOWY SPECJALISTA?

• Przepisy ustawy dot. postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych i ich wpływ na obligacje
• Wpływ otwarcia postępowań na zabezpieczenia (pozycja wierzyciela)
• Bezskuteczność ustanowionych zabezpieczeń w przypadku upadłości i postępowania sanacyjnego
• Rola Administratora i kuratora w toku postępowań
• Orzecznictwo dot. zabezpieczeń – nowości

 

14.00 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

favicon

Daria Glinka

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

PARTNER MERYTORYCZNY