Ładowanie Wydarzenia

Zabezpieczenia emisji obligacji i emitent w restrukturyzacji, najnowsze orzecznictwo i stanowiska KNF

28 III 2023

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1390 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Rafał Wojciechowski_Filipiak Babicz Legal

Rafał Wojciechowski

Adwokat, Szef Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Dyrektor biura
Maciej Woźniak_Filipiak Babicz Legal

Maciej Woźniak

Radca prawny, Starszy prawnik

O szkoleniu

SZKOLENIE KIERUJEMY DO:

 • Banków
 • Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
 • Firm inwestycyjnych

a w szczególności do:

 • Członków zarządu
 • Pracowników departamentów compliance i prawnych spółek notowanych na Catalyst
 • Pracowników departamentów rynku pierwotnego lub obrotu wtórnego w firmach inwestycyjnych
 • Innych emitentów obligacji

 

vf_grafika4

szkolenia

CZĘŚĆ I, Mec. Rafał Wojciechowski

9:00-10:15 DOPUSZCZALNE ZABEZPIECZENIA OBLIGACJI – CZYLI I KIEDY JEST ZABEZPIECZENIEM, A CO TYLKO JEST DŹWIGNIĄ SPRZEDAŻOWĄ

 1. Katalog nietypowych zabezpieczeń
 2. Warunki uznania za zabezpieczenia, a zobowiązanie do ustanowienia zabezpieczenia w przyszłości
 3. Rygory zw. z nieustanowieniem zabezpieczeń
 4. Rodzaje wad zabezpieczeń i odpowiedzialność z tym związana

SPOSOBY OPISU ZABEZPIECZEŃ W DOKUMENTACJI OBLIGACJI.

 1. Gdzie i jak opisywać zabezpieczenia
 2. Głębokość opisu zabezpieczeń
 3. Opis ryzyk w WEO i dokumentach ofertowych przy emisjach bezprospektowych
 4. Zgromadzenie Obligatariuszy, a zabezpieczenia, w tym zmiana lub „zwalnianie zabezpieczeń”
 5. Rola Administratora Zabezpieczeń, Zastawu i Hipoteki – odrębności

10:15 -10:30 Przerwa na kawę

10.30 – 11.30  PREZES UOKiK I WPŁYW NA RYNEK EMISJI OBLIGACJI

NIERUCHOMOŚCI – KONCEPCJE ZABEZPIECZEŃ, W TYM ZMIANA CHARAKTERU OBLIGACJI W TOKU TRWANIA PROCESU DEWELOPERSKIEGO.

 1. Charakterystyka zabezpieczeń przy zabezpieczeniach na nieruchomościach
 2. Hipoteka – problemy praktyczne
 3. Inne zabezpieczenia niż hipoteka
 4. Bank finansujący, zwalnianie zabezpieczeń i rola Administratora

ZASTAWY – USTANOWIENIE, A KONKRETNE SPOSOBU ZASPOKOJENIA Z PRZEDMIOTU ZASTAWU

 1. Problemy prawne zw. z zastawem
 2. Zastaw zwykły, a rejestrowy
 3. Przedmiot zastawu, zmiany w przedmiocie zastawu, zbycie przedmiotu zastawu
 4. Egzekucja z przedmiotu zastawu, przejęcie na własność przez Administratora – skutki prawne

WYCENA ZABEZPIECZENIA – PUŁAPKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Kiedy i co wyceniać ?
 2. Zerowa wartość przedmiotu zabezpieczenia
 3. Aktualizacja wyceny
 4. Odpowiedzialność zw. z wyceną przedmiotu zastawu
 5. Opis wyceny w dokumentacji, ryzyka

11.30 -11:45 Przerwa na kawę

11.45 – 12.30 TRZY KOSY I INNE ZABEZPIECZENIA WŁASNE, W TYM EWOLUCJA ZABEZPIECZENIA WEKSLOWEGO

 1. Inne typy zabezpieczeń
 2. Zabezpieczenia „własne”
 3. Rodzaje 777 i ich rola przy zabezpieczeniu
 4. Weksel emitenta – ewolucja i zmiany w prawie
 5. Poręczenia i problematyka zabezpieczeń na majątku osób trzecich
 6. Zabezpieczenia pochodzące od podmiotów z grupy kapitałowej – odpowiedzialność
 7. Rachunki zabezpieczone i rachunki escrow, zgoda na korzystanie z środków 

12:30 -12:45 Q&A dot. I CZĘŚCI

12:45 – 13.15 Przerwa na kawę

 

CZĘŚĆ II, Mec. Maciej Woźniak

13.15-14.30 WPŁYW UPADŁOŚCI I RESTRUKTURYZACJI EMITENTA NA ZABEZPIECZENIE – DODATKOWY SPECJALISTA?

 1. Przepisy ustawy dot. postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych i ich wpływ na obligacje
 2. Wpływ postępowań na zabezpieczenia
 3. Rola Administratora w toku postępowań
 4. Zabezpieczenie częściowe – korelacja zabezpieczeń rzeczowych, a postępowanie
 5. Orzecznictwo dot. zabezpieczeń – nowości

14:30-14:45 Q&A dot. II CZĘŚCI

15.00 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

favicon

Ewa Dawid

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

PARTNER MERYTORYCZNY