Ładowanie Wydarzenia

Zmiany w zasadach karania członków zarządu i rady nadzorczej

20 I 2023

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1290 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Łukasz Świątek zdjecie

Łukasz Świątek

starszy prawnik w kancelarii act BSWW legal & tax

O szkoleniu

30 maja 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza nowelizację m. in. ustawy o ofercie publicznej, obejmującą zmiany w wezwaniach (m.in. dodanie do porządku prawnego wezwań dobrowolnych, zmiana progu wezwania obowiązkowego), zwiększenia uprawnień KNF, modyfikacje w zakresie ustalania ceny minimalnej w wezwaniach, pośrednie nabycie akcji, czy zmiany dotyczące możliwości karania członków zarządu oraz rad nadzorczych niezależnie od nałożenia sankcji na spółkę.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Członków Zarządu
 • Radę Nadzorczą
 • Osoby odpowiedzialne za organizację biura zarządu
 • Compliance Officerów
 • Prawników
grafika3

szkolenia

10.00 Rozpoczęcie się szkolenia

10.00 – 11.00 Podstawy odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej

 • Stan prawny do wejścia w życie prawa holdingowego;
 • Business Judgement Rule;
 • Członkowie Zarządu – granice odpowiedzialności, przypadki naruszeń;
 • Podział obowiązków członków zarządu i jego wpływ na odpowiedzialność;
 • Członkowie Rady Nadzorczej – granice odpowiedzialności, przypadki naruszeń;
 • Problematyka delegowania członków rady nadzorczej;
 • Problematyka tzw. sprzeczności interesów;
 • Nowy katalog przestępstw uniemożliwiających powołanie do organu spółki;

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

11.15 – 12.15 Odpowiedzialność administracyjna członków zarządu i rady nadzorczej 

 • Wprowadzenie do sankcji administracyjnych dla członków organów spółek;
 • Rodzaje naruszeń za które członkowie organów ponoszą odpowiedzialność;
 • Postępowanie w przedmiocie nałożenia sankcji;
 • 96 Ustawy o ofercie – zmiany z maja 2022 r.;
 • 96 Ustawy o ofercie – zmiany z lipca 2022 r.;
 • Problematyka tzw. sankcji sprzężonych – po zmianach;
 • Problematyka przedawnienia odpowiedzialności – po zmianach;
 • Aktualna praktyka organu nadzoru (KNF);
 • Planowana nowelizacja w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;

12.15 – 13.15 Kazusy 

13.15 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

https://vfconferences.pl/wp-content/uploads/2020/07/cropped-vfconferences_favi.png

Ewa Dawid

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

PARTNER MERYTORYCZNY