Ładowanie Wydarzenia

Dobór zabezpieczeń wierzytelności i jego konsekwencje z punktu widzenia postępowań restrukturyzacyjnych lub upadłości dłużnika i osoby trzeciej. Studium przypadku dot. hipoteki

25 IV 2023

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1390 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Maciej Woźniak_Filipiak Babicz Legal

Maciej Woźniak

Radca prawny, Starszy prawnik
Hubert1small.3b601c132d0a62ed17288c596ebe6cad651

Hubert Zieliński

Doradca restrukturyzacyjny Prawnik w dziale Restrukturyzacji i Upadłości

O szkoleniu

Szkolenie dotyczy doboru sposobów zabezpieczenia wierzytelności z punktu widzenia ryzyka niewypłacalności dłużnika. Dla przejrzystości wywodu rozważania ograniczono do hipoteki, będącej modelem dla zrozumienia sytuacji innych zabezpieczeń w razie restrukturyzacji lub upadłości dłużnika. W ramach szkolenia omówione zostaną skutki niewypłacalności dla możliwości zaspokojenia się z obciążonej nieruchomości. Szczegółowo przeanalizowana zostanie kwestia rozmaitych konfiguracji podmiotowych w przypadku otwarcia restrukturyzacji – z rozbiciem na przypadki restrukturyzacji dłużnika osobistego i dłużnika rzeczowego. Ponadto szkolenie obejmuje omówienie skutków upadłości dłużnika dla sytuacji wierzyciela rzeczowego oraz kwestie związane z bezskutecznością udzielonego zabezpieczenia na przedpolu niewypłacalności właściciela nieruchomości obciażonej.

 

SZKOLENIE KIERUJEMY DO:

 • Członków zarządów firm inwestycyjnych, TFI i banków
 • Pracowników departamentów compliance i prawnych spółek notowanych na Catalyst
 • Pracowników departamentów rynku pierwotnego lub obrotu wtórnego w firmach inwestycyjnych
 • Innych emitentów obligacji
bitcoin3

szkolenia

Część I

10.00 – 11.00

 1. Wprowadzenie – przegląd podstawowych pojęć dotyczących zabezpieczeń, upadłości i restrukturyzacji
 2. Przymusowe zaspokojenie z nieruchomości obciążonej hipoteką (tryb działania i ryzyka)
  • Konieczność uzyskania tytułu wykonawczego
  • Powołanie administratora hipoteki i tryb postępowania
  • Ryzyka związane z zaspokojeniem z nieruchomości obciążonej (śmierć właściciela wykreślenie z rejestru przedsiębiorców, odwołanie organów osoby prawnej)

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

 

Część II 

11.15 – 12.45

 1. Wierzyciel zabezpieczony hipoteką a restrukturyzacja dłużnika osobistego i rzeczowego
  1. Restrukturyzacja dłużnika osobistego będącego jednoczesnie dłużnikiem rzeczowym
   • objęcie układem wierzytelności zabezpieczonej
   • dopuszczalne propozycje układowe
   • środki zaskarżenia
   • możliwość prowadzenia egzekucji
   • wartość przedmiotu zabezpieczenia

2. Restrukturyzacja dłużnika osobistego niebędącego dłużnikiem rzeczowym,

  • Objęcie układem wierzytelności

12.45 Pytania 

13.00 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

favicon

Ewa Dawid

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

PARTNER MERYTORYCZNY