Ładowanie Wydarzenia

Polityka wynagrodzeń i ocena odpowiedniości jako istotne elementy Corporate Governance w bankach

16 V 2024

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1490 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Przemek_Stobinski_zdjecie

Przemysław Stobiński

Menedżer ds. Regulacyjnych HR, Obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Dep. Wynagrodzeń, Benefitów, Raportowania i Relacji Pracowniczych, BNP Paribas Bank Polska S.A.

O szkoleniu

Podczas szkolenia skupimy się m.in. na:

 

 • W jaki sposób przeprowadzić ocenę odpowiedniości?

 • Ocena odpowiedniości – kontekst regulacyjny

 • Prawa, obowiązki zasady odpowiedzialności członków zarządu, rad nadzorczych  i osób pełniących najważniejsze funkcje w banku, w tym zasady wynagradzania

 • Essentialia negotii polityki wynagrodzeń

vf_corporate

szkolenia

9.30 Rozpoczęcie szkolenia

 

9.30 – 10.25 W jaki sposób przeprowadzić ocenę odpowiedniości?

 

 • Kogo dotyczy ocena odpowiedniości: kandydaci i członkowie organów banku (zarząd i rada nadzorcza), kandydaci i osoby pełniące kluczowe funkcje w banku
 • Jakie stosować kryteria oceny wobec osób jej podlegających
 • Jaka jest praktyczna różnica pomiędzy kryteriami indywidualnymi a wspólnymi
 • Zasada proporcjonalności w przeprowadzaniu oceny odpowiedniości
 • W jakich okolicznościach należy przeprowadzać ocenę odpowiedniości, czyli zdarzenia skutkujące powstaniem obowiązków wynikających z metodyki oceny odpowiedniości

 

10.25 – 11.25  Ocena odpowiedniości – kontekst regulacyjny

 

 • Regulacja w ustawie – Prawo bankowe
 • Wytyczne EBA i ESMA obowiązujące od 31 grudnia 2021r.
 • Metodyka KNF
 • Wpływ rekomendacji Z na ocenę odpowiedniości
 • ESG i AML jako nowe elementy podlegające szczególnej ocenie

 

☕️11.25 – 11.40 Przerwa na kawę

 

11.40 – 13.00 Prawa, obowiązki zasady odpowiedzialności członków zarządu, rad nadzorczych  i osób pełniących najważniejsze funkcje w banku, w tym zasady wynagradzania

 

 • Polityka wynagrodzeń, polityka zmiennych składników wynagradzania a system zarządzania ryzykiem w banku
 • Aspekt regulacyjny polityki wynagrodzeń (regulacje unijne, prawo bankowe, rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej)
 • Identyfikacja osób należących do kategorii material risk taker
 • Zasady ustalania wynagrodzenia osób z kategorii MRTs, czyli jak obliczać składniki wynagradzania stałego i zmiennego; zasady przyznawania świadczeń dodatkowych
 • Kto i jakie sankcje ponosi w razie naruszenia polityki wynagrodzeń; rola Komisji Nadzoru Finansowego
 • Zapobieganie i zarządzanie konfliktami interesów, czyli jak stworzyć odpowiednią politykę umożliwiającą zarządzanie konfliktami interesów w świetle rekomendacji Z oraz przepisów krajowych i wytycznych unijnych
 • Zakres kompetencji i zasad ponoszenia odpowiedzialności przez organy statutowe w banku, czyli w jaki sposób określić wyraźne granice i stworzyć skuteczny mechanizm zarządzania bankiem, aby stanowił spójną całość, ułatwiającą realizację celów

 

☕️13.00 – 13.15 Przerwa na kawę

 

13.15 – 14.15 Essentialia negotii polityki wynagrodzeń

 

 • Polityka wynagrodzeń w świetle regulacji krajowych i unijnych
 • Zasady tworzenia polityki wynagrodzeń, na jakie regulacje należy zwracać uwagę w procesie sporządzania i wdrażania polityki wynagrodzeń
 • Praktyczne rozwiązania rynkowe, czyli polityka wynagrodzeń „od A do Z”, jakie elementy powinna zawierać dobra polityka wynagrodzeń
 • Zasady raportowania i ujawniania informacji na temat polityki wynagrodzeń
 • Sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń członków organów statutowych
 • Planowane zmiany w polityce wynagrodzeń

 

 

14.15 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

https://vfconferences.pl/wp-content/uploads/2020/07/cropped-vfconferences_favi.png

Daria Glinka

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321