Ładowanie Wydarzenia

Polityka wynagrodzeń i ocena odpowiedniości jako istotne elementy Corporate Governance w bankach

22 III 2024

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1490 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

AZ fot

Juditha Majcher

O szkoleniu

Podczas szkolenia skupimy się m.in. na:

 

  • W jaki sposób przeprowadzić ocenę odpowiedniości?

  • Ocena odpowiedniości – kontekst regulacyjny

  • Prawa, obowiązki zasady odpowiedzialności członków zarządu, rad nadzorczych  i osób pełniących najważniejsze funkcje w banku, w tym zasady wynagradzania

  • Essentialia negotii polityki wynagrodzeń

vf_corporate

szkolenia

9.30 Rozpoczęcie szkolenia

 

9.30 – 10.25 W jaki sposób przeprowadzić ocenę odpowiedniości?

 

• Kogo dotyczy ocena odpowiedniości: kandydaci i członkowie organów banku (zarząd i rada nadzorcza), kandydaci i osoby pełniące kluczowe funkcje w banku
• Jakie stosować kryteria oceny wobec osób jej podlegających
• Jaka jest praktyczna różnica pomiędzy kryteriami indywidualnymi a wspólnymi
• Zasada proporcjonalności w przeprowadzaniu oceny odpowiedniości
• W jakich okolicznościach należy przeprowadzać ocenę odpowiedniości, czyli zdarzenia skutkujące powstaniem obowiązków wynikających z metodyki oceny odpowiedniości

 

10.25 – 11.25  Ocena odpowiedniości – kontekst regulacyjny

• Regulacja w ustawie – Prawo bankowe
• Wytyczne EBA i ESMA obowiązujące od 31 grudnia 2021r.
• Metodyka KNF
• Wpływ rekomendacji Z na ocenę odpowiedniości
• ESG i AML jako nowe elementy podlegające szczególnej ocenie

 

☕️11.25 – 11.40 Przerwa na kawę

 

11.40 – 13.00 Prawa, obowiązki zasady odpowiedzialności członków zarządu, rad nadzorczych  i osób pełniących najważniejsze funkcje w banku, w tym zasady wynagradzania

• Polityka wynagrodzeń a system zarządzania ryzykiem w banku
• Aspekt regulacyjny polityki wynagrodzeń (regulacje unijne, prawo bankowe, rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej)
• Zasady kwalifikacji osób należących do kategorii risk taker
• Zasady obliczania wynagrodzenia, czyli jak obliczać składniki wynagradzania stałego i zmiennego;
• Zapobieganie i zarządzanie konfliktami interesów, czyli jak stworzyć odpowiednią politykę umożliwiającą zarządzanie konfliktami interesów w świetle rekomendacji Z oraz przepisów krajowych i wytycznych unijnych
• Zakres kompetencji i zasad ponoszenia odpowiedzialności przez organy statutowe w banku, czyli w jaki sposób określić wyraźne granice i stworzyć skuteczny mechanizm zarządzania bankiem, aby stanowił spójną całość, ułatwiającą realizację celów
• Kto i jakie sankcje ponosi w przypadku naruszenia polityki wynagrodzeń– rola Komisji Nadzoru Finansowego

 

☕️13.00 – 13.15 Przerwa na kawę

 

13.15 – 14.15 Essentialia negotii polityki wynagrodzeń

• Polityka wynagrodzeń w  świetle regulacji krajowych i unijnych zasady tworzenia polityki wynagrodzeń, na jakie regulacje warto zwracać największą uwagę w procesie sporządzania i realizowania polityki wynagrodzeń
• Praktyczne rozwiązania rynkowe, czyli polityka stworzenie polityki wynagrodzeń „A do Z” polityki wynagrodzeń, jakie elementy powinna zawierać
• Polityka premiowania członków organów statutowych
• Zasady przyznawania świadczeń dodatkowych
• Zasady raportowania i ujawniania informacji na temat polityki wynagrodzeń
• Planowane zmiany w polityce wynagrodzeń
• Sprawozdanie dot. wynagrodzeń

 

14.15 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

https://vfconferences.pl/wp-content/uploads/2020/07/cropped-vfconferences_favi.png

Daria Glinka

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321