Ładowanie Wydarzenia

PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU CONTROLLINGU PERSONALNEGO W FIRMIE

8-9 III 2022

ONLINE

szkolenie 2 dniowe

cena

1890 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

JAROSŁAW MARCINIAK

Jarosław Marciniak

prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych zarządzanie pracą, ekspert w dziedzinie zarządzania i prawa pracy

O szkoleniu

 

 • Szkolenie wyposaży Cię w wiedzę pozwalającą w pełni przygotować się do wdrożenia systemu controlingu personalnego w firmie. W jego trakcie, uczestnikom szczegółowo zostaje przedstawiona idea tego rozwiązania i korzyści płynące dla organizacji.

 

 • W praktyczny sposób omówione zostają warunki merytoryczne oraz organizacyjne, które umożliwiają przygotowanie i wdrożenie tego systemu. Główny nacisk położony jest na określenie i zastosowanie wskaźników efektywności.

 

 • Dzięki zajęciom będzie możliwe samodzielne wdrożenie systemu controllingu personalnego, dzięki któremu firma i menedżerowie będą mieli zawsze na czas odpowiedzi na pytania – jak pracujemy, jakie są tego skutki oraz – co najważniejsze – co i jak zrobić aby było zwiększyć efektywność procesów zarządzania pracą i ludźmi.

 

vf_211718878_ds

szkolenia

DZIEŃ I

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

Moduł I

 1. Określenie celów i lokalizacja systemu controllingu personalnego
 2. Znaczenie systemu controllingu personalnego w firmie
 3. Przygotowanie wstępnych założeń i potrzeb controllingu HR
 4. Dostosowanie do specyfiki firmy (branży, wielkości organizacji, strategii firmy i strategii personalnej)
 5. Określenie merytorycznych założeń dla systemu controllingu personalnego
 6. Omówienie kluczowych zagadnień dla oceny efektywności zasobów pracy:

▪ Ocena efektywności pracy

▪ Efektywność i absencja

▪ Wskaźniki wydajności pracowników

▪ Controlling czasu pracy

▪ Controlling warunków pracy

 

Moduł II

 1. Rozpoczęcie prac
 2. Określenie ścieżki dojścia do „pełnego” systemu controllingu
 3. Uwzględnienie ograniczeń finansowych oraz pozostałych ograniczeń
 4. Określenie roli służb finansowych w systemie controllingu HR
 5. Spotkania informacyjno-zatwierdzające z kadrą kierowniczą i z zarządem
 6. Przygotowanie systemu controllingu personalnego – aspekty organizacyjne i kadrowe

▪ Przegląd zasobów będących w dyspozycji organizacji

▪ Przegląd zasobów organizacyjnych (struktury HR)

▪ Przegląd zasobów osobowych – matryca kompetencji

 1. Określenie zakresu obowiązków controllera personalnego
 2. Rozpoczęcie rekrutacji na stanowisko (stanowiska) – wewnętrznej lub zewnętrznej
 3. Zapewnienie sprawnego przepływu informacji
 4. Podział ról i zadań oraz uprawnień w systemie przepływu informacji
 5. Ustalenie zasad i struktury procesu decyzyjnego
 6. Określenie harmonogramu czasowego i finansowego realizacji poszczególnych etapów wdrożenia systemu

14.30 Zakończenie 1 dnia szkolenia

 

DZIEŃ II

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

Moduł III

 1. Wskaźniki, mierniki, KPI w systemie controllingu personalnego
 2. Jak kształtują się dobre praktyki w tym obszarze
 3. Określenie właściwych mierników dla poszczególnych obszarów*

▪ Dla obszaru administracji i obsługi kadrowej

▪ Dla obszaru rekrutacji

▪ Dla obszaru adaptacji i integracji zatrudnionych

▪ Dla obszaru szkoleń i rozwoju

▪ Dla obszaru motywacji płacowej i pozapłacowej (wynagrodzeń)

▪ Dla obszaru efektywności pracy/ ocen pracowników

▪ Dla obszaru relacji/ komunikacji w miejscu pracy

▪ Dla obszaru zwolnień/odejść pracowników

▪ Dla obszaru związanego z compliance

 

Omówienie mierników będzie również dotyczyć takich kwestii jak:

 • sposób naliczania danego wskaźnika
 • źródła informacji (skąd brać dane)
 • co dają poszczególne wskaźniki i parametry (jak z danej wielkości może korzystać dział personalnym, kierownicy, zarządzający organizacją)

 

Moduł IV

 1. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla uruchomienia systemu controllingu personalnego
 2. Przygotowanie zarządzenia wprowadzającego
 3. Omówienie dokumentu – zarządzenia wprowadzającego controlling HR jako system
 4. Omówienie dokumentów załączników (dokumentacja procesu controllingu HR)
 5. Podjęcie decyzji dotyczącej wdrożenia systemu
 6. Start systemu controllingu personalnego

▪ Określenie punktów krytycznych w systemie controllingu personalnego

▪ Określenie terminów doskonalenia i/lub rodzajów sytuacji wymagających zmian w systemie

 1. Dostosowanie do potrzeb stosowanych metod/narzędzi
 2. Dostosowanie do potrzeb struktury/ zakresów zadań poszczególnych pracowników
 3. Zaplanowanie i realizacja szkoleń dla osób zajmujących się controllingiem personalnym
 4. Aktualizacja i monitoring systemu
 5. Korekta zaangażowania innych podmiotów w systemie controllingu personalnego
 6. Okresowa weryfikacja funkcjonowania systemu

▪ System controllingu personalnego a audyt funkcji personalnej

▪ Przykłady raportów rocznych z 3 obszarów controllingu personalnego (omówienie)

▪ Przygotowanie podsumowującego raportu dotyczącego działania systemu controllingu personalnego w firmie

14.30 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

favicon

Ewa Dawid

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321