Ładowanie Wydarzenia

Ryzyka ESG dla emitentów instrumentów finansowych i ich wpływ na wycenę i procesy podejmowania decyzji firm inwestycyjnych

15 V 2023

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1090 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

kaminski

Krzysztof Kamiński

CFA, Doradca Inwestycyjny, posiadacz CFA Certificate in ESG Investing

O szkoleniu

W związku z wpływem regulacji unijnych i krajowych na działalność banków i firm inwestycyjnych oraz coraz większym znaczeniem aspektów niefinansowych (ESG) na obszary raportowania spółek publicznych i ocenę ich działalności i perspektyw biznesowych przez inwestorów i partnerów biznesowych, zapraszamy na szkolenie obrazujące wpływ ryzyk ESG na ocenę emitentów instrumentów finansowych i na wycenę instrumentów przez nich emitowanych.

 

Szkolenie kierujemy do:

 • Członków Zarządów
 • Zespołów zrównoważonego rozwoju oraz przedstawicieli departamentów relacji inwestorskich spółek publicznych
 • Emitentów instrumentów finansowych
 • Analityków finansowych i przedstawicieli departamentów ryzyka instytucji finansowych
 • Członków zespołów zarządzających portfelami  firm inwestycyjnych
compliance lipiec

szkolenia

10.00 Rozpoczęcie szkolenia i powitanie uczestników

 • Główne uwarunkowania prawne wpływające na włączenie aspektów niefinansowych do oceny ryzyka i podejmowania decyzji inwestycyjnych
 • Ryzyka niefinansowe dla emitentów: rodzaje i obszary ryzyk: ryzyka klimatyczne (fizyczne i zmiany), ryzyka biznesowe: obszar środowiskowy, społeczny i ładu korporacyjnego, ryzyka prawne i regulacyjne
 • Źródła informacji i dostęp do danych o emitentach, ratingi ESG, benchmarki ESG

11.15 – 11.30 Przerwa na kawę

 • Wpływ ryzyk ESG na wycenę instrumentów finansowych i metody lub procesy podejmowania decyzji inwestycyjnych – wykluczenia i selekcja negatywna, best in class, impact investing, integracja czynników ESG
 • Wpływ ratingów ESG na ocenę kredytową i wizerunek spółki publicznej – przykłady z rynków globalnych
 • Zobowiązania net-zero firm inwestycyjnych i posiadaczy aktywów oraz wpływ emisyjności GHG na atrakcyjność inwestycyjną,
 • Zaangażowanie i wywieranie wpływu poprzez politykę głosowań na WZA

14.00 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

https://vfconferences.pl/wp-content/uploads/2020/07/cropped-vfconferences_favi.png

Ewa Dawid

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321