Financial Conferences

Profesjonalna obsługa konferencji!

XII edycja Praktyczne aspekty V Dyrektywy AML w Instytucjach Finansowych

Termin:
26 września 2019
Miejsce:
GOLDEN FLOOR TOWER, WARSZAWA

Podłoże dla twoich
przyszłych zysków

Najbliższe konferencje i warsztaty

XII edycja Praktyczne aspekty V Dyrektywy AML w Instytucjach Finansowych

Termin:
26 września 2019
Miejsce:
GOLDEN FLOOR TOWER, WARSZAWA

Główne zagadnienia:

 • Zmiany w katalogu instytucji obowiązanych
 • Katalog podstawowych środków bezpieczeństwa finansowego wraz ze zmianami
 • Wzmożone środki b ezpieczeństwa finansowego
 • Rejestr beneficjentów rzeczywistych
 • Rejestr rachunków bankowych
 • Zmiany w swobodzie przepływu informacji
 • Sesja Q&A problemy praktyczne

Mobbing, Molestowanie, Dyskryminacja - najlepsza praktyka przeciwdziałania, interpretacja i zmiany przepisów w Instytucjach Finansowych

Termin:
02 października 2019
Miejsce:
GOLDEN FLOOR TOWER, WARSZAWA

Główne zagadnienia:

 • Pojęcie mobbingu – prawo i praktyka
 • Konsekwencje mobbingu i dyskryminacji
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – obowiązek pracodawcy i pracowników
 • Właściwe przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – standardy postaw i zachowań w miejscu pracy
 • Podsumowanie zajeć – wytyczne dla pracowników (ich obowiązki wynikające z pracowniczego podporządkowania oraz rola w przeciwdziałaniu mobbingowi)

newsletter