Financial Conferences

Profesjonalna obsługa konferencji!

Podłoże dla twoich
przyszłych zysków

Najbliższe konferencje i warsztaty

Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych w Bankach - propozycja zmian wdrażających RODO

Termin:
07 maja 2019
Miejsce:
GOLDEN FLOOR TOWER, WARSZAWA

Główne zagadnienia:

Podczas szkolenia zostaną omówione m.in.:
 • Nowe wymogi regulacyjne: przepisy unijne i krajowe
 • Obowiązki banku jako administratora i osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych
 • Powierzenie przez bank przetwarzania danych osobowych innym podmiotom i w jaki sposób powinno być zrealizowane
 • Jak stosować środki techniczne i organizacyjne aby spełnić wtymagania określone w regulacjach unijnych, krajowych i wewnętrznych banku

Nowe regulacje antylichwiarskie - założenia a potrzeby interesariuszy

Termin:
14 maja 2019
Miejsce:
GOLDEN FLOOR TOWER, WARSZAWA

Główne zagadnienia:

 • Projektowane zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim (UKK) - a przepisy dyrektywy 2008/48/WE?
 • Projektowane zmiany w Kodeksie cywilnym  - ograniczenia kosztów i zabezpieczeń dla "umów o świadczenie pieniężne" zawieranych z osobami fizycznymi poza UKK
 • Projektowane zmiany w ustawie - Prawo bankowe
 • Projektowane zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego
 • Projektowane zmiany w Kodeksie karnym 
 • Relacje między reżimami kredytowo-pożyczkowymi w razie wprowadzenia zmian
 • Przewidywane skutki nowelizacji w adresowanych obszarach

newsletter