Financial Conferences

Profesjonalna obsługa konferencji!

Nowe regulacje dotyczące zmian w aktach pracowniczych 2019

Termin:
21 lutego 2019
Miejsce:
GOLDEN FLOOR TOWER, WARSZAWA

Podłoże dla twoich
przyszłych zysków

Najbliższe konferencje i warsztaty

Nowe regulacje dotyczące zmian w aktach pracowniczych 2019

Termin:
21 lutego 2019
Miejsce:
GOLDEN FLOOR TOWER, WARSZAWA

Główne zagadnienia:

 • Nowe zasady prowadzenia dokumentacji ze stosunku pracy
 • Okres i sposób przechowywania dokumentacji pracowniczej

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Termin:
26 lutego 2019
Miejsce:
GOLDEN FLOOR TOWER, WARSZAWA

Główne zagadnienia:

 • OMÓWIENIE USTAWODAWSTWA INNYCH PAŃSTW W KONTEKŚCIE UOPZ
 • PORÓWNANIE WYMOGÓW UOPZ Z ZAGRANICZNYMI REGULACJAMI ANTYKORUPCYJNYMI
 • PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NOWEJ USTAWY
 • KTO JEST UZNAWANY ZA PODMIOT ZBIOROWY?
 • ZASADY PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ PODMIOT ZBIOROWY
 • NOWOŚĆ W POLSKIM PRAWIE – PRZEPISY DOTYCZĄCE SYGNALISTÓW
 • KARY I ŚRODKI KARNE
 • POSTĘPOWANIE WOBEC PODMIOTU ZBIOROWEGO
 • BUDOWA SYSTEMU COMPLIANCE
 • RYZYKA, KTÓRYMI W ŚWIETLE UOPZ ORGANIZACJA POWINNA ZARZĄDZAĆ
 • RYZYKO BRAKU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W WYBORZE
 • RYZYKO BRAKU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W NADZORZE
 • RYZYKO BRAKU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W ORGANIZACJI

newsletter