Financial Conferences

Profesjonalna obsługa konferencji!

Podłoże dla twoich
przyszłych zysków

Najbliższe konferencje i warsztaty

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY nowe obowiązki, nowe wyzwania, praktyka z wdrozeń

Termin:
09 października 2018
Miejsce:
WARSZAWA

Główne zagadnienia:

 • Ocena ryzyka Instytucji Obowiązanej
 • Środki bezpieczeństwa finansowego
 • Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
 • Raportowanie transakcji do GIIF
 • Q&A

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE - Reforma Systemu Emerytalnego PPK

Termin:
06 listopada 2018
Miejsce:
WARSZAWA

Główne zagadnienia:

 • Założenia reformy
 • Partnerzy reformy  - instytucje finansowe (rola i wyzwania)
 • Obowiązki pracodawców w związku z PPK
 • Oferowanie PPK - współpraca pracodawcy z instytucją finansową
 • PPK z perspektywy pracowników
 • PPK - kwestie podatkowe

newsletter