Financial Conferences

Profesjonalna obsługa konferencji!

Podłoże dla twoich
przyszłych zysków

Najbliższe konferencje i warsztaty

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA NIEPUBLICZNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W ŚWIETLE PRAWA BILANSOWEGO OBOWIAZUJĄCEGO W POLSCE

Termin:
15 listopada 2018
Miejsce:
WARSZAWA

Główne zagadnienia:

  • Przepisy związane z rachunkowością funduszy
  • Wycena aktywów i zobowiązań i ujmowanie w sprawozdaniu na przykładzie konkretnych przypadków
  • Rachunkowość w przypadku likwidacji funduszy - wątpliwości w zakresie sporządzanych sprawozdań na dzień otwarcia i zamknięcia likwidacji
  • Dyskusja panelowa

 

www.finregtech.pl

Projekt Ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH

Termin:
04 grudnia 2018
Miejsce:
GOLDEN FLOOR TOWER, WARSZAWA

Główne zagadnienia:

  • Projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z perspektywy Zakładów Ubezpieczeń
  • Zagrożenia dla osób poszkodowanych w aspekcie proponowanej regulacji prawnej Kancelarii Odszkodowawczych
  • Miejsce i rola kancelarii w procesie likwidacji szkody na rynku polskim

 

www.gu.com.pl

 

newsletter