SECRETS OF THE WOLF OF THE WALL STREET – INSPIRUJĄCO O SPRZEDAŻY

22 lipca 2020

27 SIERPNIA
27 LISTOPADA

990 PLN + VAT

LIDER silny i odporny

22 lipca 2020

27 SIERPNIA

1090 PLN + VAT

SPRZEDAŻ PERSWAZYJNA – NAJSKUTECZNIEJSZE NARZĘDZIA W PRACY HANDLOWCA

21 lipca 2020

18 SIERPNIA
27 LISTOPADA

1090 PLN + VAT

MENEDŻER – LIDEREM 2020 WEBINAR

18 marca 2020

1090 PLN + VAT

Wzorce wywierania WPŁYWU w sprzedaży

11 marca 2020 - 12 marca 2020

do 21.02.2020 - 1690 PLN + VAT

od 21.02.2020 - 1990 PLN + VAT

MOBILE MARKETING

11 marca 2020

1190 PLN + VAT

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej

12 marca 2019

990 PLN + VAT

CERTYFIKOWANY KURS NA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)

12 września 2018 - 16 września 2018

3200 PLN + VAT

TRAIN THE TRAINERS

11 września 2018 - 12 września 2018

950 PLN + VAT

Cykl szkoleń BHP

4 czerwca 2018

750 PLN + VAT

OBSŁUGA MASZYN BUDOWLANYCH

17 kwietnia 2018

750 PLN + VAT

Split Payment

6 marca 2018

890 PLN + VAT

STRATEGIE CENOWE, PRICING BEHAWIORALNY

14 stycznia 2021

390 PLN + VAT

ESG w działalności TFI

15 września 2022

1290 PLN + VAT

SZKOLENIE ONLINE

II edycja ESG w działalności TFI

16 listopada 2022

1290 PLN + VAT

SZKOLENIE ONLINE